Trwa ładowanie...
d166jzw
d166jzw

Unijne pożyczki dla poszkodowanych firm

Od kilku miesięcy przedsiębiorcy poszkodowani przez ubiegłoroczne powodzie mogą uzyskać bardzo atrakcyjne pożyczki wypłacane w ramach regionalnych programów operacyjnych.
Share
d166jzw

Od kilku miesięcy przedsiębiorcy poszkodowani przez ubiegłoroczne powodzie mogą uzyskać bardzo atrakcyjne pożyczki wypłacane w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Pożyczkami tymi dysponują niektóre fundusze pożyczkowe. Przykładowo – udziela ich Fundacja Rozwoju Regionu Rabka (FRRR) oraz Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego (MARR). Informacji o wsparciu dla poszkodowanych firm można szukać na stronach i infoliniach urzędów marszałkowskich oraz funduszy pożyczkowych w całej Polsce. Dane o funduszach pożyczkowych znajdują się na stronie www.psfp.org.pl.

Jak informuje Izabela Smoleń, kierownik działu pożyczkowego FRRR, na wypłatę pożyczek i inne koszty z tym związane fundacja otrzymała z małopolskiego regionalnego programu operacyjnego około 10 mln zł. Oprocentowanie tych pożyczek jest stałe i wynosi jedynie 4 procent a po terminowej spłacie połowy zadłużenia, pozostała część pożyczki może być umorzona – dodaje pani kierownik. Dodatkowo pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych opłat za korzystanie z kapitału. Ceną za pożyczki są jedynie odsetki.

d166jzw

Do korzystania z tych udzielanych przez FRRR pożyczek uprawnieni są właściciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy po 1 maja 2010 r. zostali pokrzywdzeni za sprawą klęski żywiołowej (m.in. grad, huragany, uderzenie pioruna, powódź) i dostarczą dokument poniesienia strat w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy wstecz. - Przysługują im pożyczki na cele inwestycyjne, ale niekoniecznie związane z odbudowaniem tego, co zostało zalane. Mogą na przykład kupić maszynę – wyjaśniają w fundacji. Pożyczki wypłacane są z funduszu pożyczkowego „Klęski żywiołowe”. Przedsiębiorcy mogą maksymalnie wnioskować o 300 tys. zł i spłacać dług nie dłużej niż 5 lat. Jak dodaje Magda Kochanowska z FRRR, wnioski o pożyczki są przyjmowane także w oddziałach fundacji znajdujących się w Wieliczce, Tarnowie, Oświęcimiu, Chrzanowie i Nowym Sączu.

Także dla dużych

Od grudnia 2010 r. tanie i częściowo umarzalne pożyczki są także w ofercie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. W odróżnieniu od warunków pożyczkowych w Fundacji Rozwoju Regionalnego Rabka, MARR proponuje maksymalnie 350 tys. zł, których spłata nie może trwać dłużej niż 7 lat. Maksymalny okres spłaty przy pożyczkach mniejszych niż 100 tys. zł to 5 lat, natomiast powyżej 100 tys. zł - 6 lat. Dodatkową różnicą jest fakt, że z pożyczek mogą także korzystać właściciele dużych przedsiębiorstw. Pozostałe warunki pożyczkowe są takie, jak w przypadku FRRR, łącznie z tym, że umorzenie spłaty kapitału może nastąpić po spłacie połowy należności. W związku z tym pożyczkobiorcom MARR maksymalnie może być umorzone aż 175 tys. zł, co będzie dla nich stanowić pomoc de minimis. Pożyczki przysługują na cele inwestycyjne i dzięki temu, z wyjątkiem firm transportowych, poszkodowani mogą wykorzystać ten kapitał na zakup na przykład samochodu.

Jak dowiedzieliśmy się od Agnieszki Grabiec, księgowej -windykatora z małopolskiej fundacji MARR, korzystać z tych szalenie atrakcyjnych pożyczek mogą ci przedsiębiorcy, których firmy zostały poszkodowane w wyniku klęski żywiołowej lub innego zdarzenia nadzwyczajnego. Aby to udowodnić, muszą mieć stosowne zaświadczenie z oszacowaną stratą wydane przez urząd gminy, urząd miasta, firmę ubezpieczeniową lub inny wiarygodny podmiot. Przedsiębiorcy muszą się jednak liczyć z tym, że po złożeniu kompletu dokumentów, prezes i wyznaczony przez niego członek funduszu pożyczkowego wizytują wnioskodawcę. - Pożyczki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem – mówi Agnieszka Grabiec. I przypomina, że przysługują przedsiębiorcom, którzy ponieśli szkody po 1 maja 2010 r. i złożyli (lub złożą) wnioski pożyczkowe przez upływem 12 miesięcy od dnia wystąpienia szkody.

d166jzw

Dokumenty wymagane w MARR
Od pożyczkobiorców starających się o pożyczkę wymagane są następujące dokumenty:
● Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, REGON, NIP,
● Zaświadczenia (nie starsze, niż miesiąc) o niezaleganiu w Urzędzie Skarbowym i ZUS,
PIT-y za 2007, 2008, 2009,
● Bieżąca ewidencja za dany rok
● Ewidencja środków trwałych
● Wykaz obrotów, zysków, należności, zobowiązań i zapasów – według (wzór takiego oświadczenia jest na stronie internetowej),
● Korzystne opinie z banków dowodzące terminowość wywiązywała się z zobowiązań finansowych,
● Kserokopie dowodów osobistych przedsiębiorcy, jego małżonka i osób poręczających.

*Gdzie po wsparcie *
● Fundusze pożyczkowe: www.psfp.org.pl
●Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego mieści się w Krakowie, przy ul. Kordylewskiego 11, tel. (12) 617-66-31, www.marr.pl
● Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, Rabka Zdrój, ul. Piłsudskiego 1, (18) tel. 267-77-39, www.fundacja.region-rabka.pl

Olga Gajda
Współpracowniczka ,,Funduszy Europejskich’’, specjalizuje się w tematyce unijnej.

d166jzw

Podziel się opinią

Share
d166jzw
d166jzw