Trwa ładowanie...

Utrata pracy i co dalej?

W momencie utraty pracy warto zastanowić się nad możliwymi środkami zaradczymi. Jednym nich może być zarejestrowanie się w urzędzie pracy i rozpoczęcie pobierania zasiłku

Utrata pracy i co dalej?Źródło: PAP/Marcin Bielecki
d11nwyg
d11nwyg

Aby potwierdzić swój status bezrobotnego, należy udać się do powiatowego urzędu pracy, pobrać potrzebne dokumenty oraz odpowiedzieć na kilka pytań. Po spełnieniu tych procedur oraz złożeniu dokumentów zostanie zarejestrowany.

Niezbędne dokumenty

Osoba starająca się o status bezrobotnego musi złożyć dokumenty uwiarygodniające jego ścieżkę zawodową. Lista potrzebnych zaświadczeń jest długa, ale niezbędna do otrzymania statusu bezrobotnego oraz rozpoczęcia pobierania zasiłku. Osoby, które wcześniej pracowały, muszą przedstawić świadectwa pracy, książeczkę ubezpieczeniową, dokumenty potwierdzające uprawnienia. Osoby, które nigdzie nie były zatrudnione, powinny pojawić się w urzędzie z poświadczeniami przebytych kursów i szkoleń,. Zarówno osoby, które straciły pracę, jak również te, które nigdy nie pracowały, muszą legitymować się dowodem osobistym oraz dyplomami poświadczającymi wykształcenie.

Osoby pracujące na umowie-zlecenie czy w ramach umowy agencyjnej powinny przedłożyć zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia, które stanowiło podstawę do wyliczania wymiaru składek w rozbiciu na poszczególne miesiące. Potrzebne będzie również zaświadczenie o zatrudnieniu wraz z wykazem miesięcznych kwot stanowiących podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy.

d11nwyg

Osoby niepełnosprawne chcące podjąć pracę będą musiały przedstawić zaświadczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności, zaś prowadzący własną działalność gospodarczą decyzję o jej wykreśleniu z ewidencji.

Osoba rejestrująca się w urzędzie pracy po raz kolejny nie musi od początku kompletować wspomnianych dokumentów. Wystarczy, że doniesie takie, które poświadczą zmiany, które dokonały się od czasu poprzedniej rejestracji.

d11nwyg

Zasiłek

Zasiłek przysługuje osobom, które straciły pracę i zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy zgodnym z miejscem zameldowania.

Status bezrobotnego nie gwarantuje jeszcze otrzymania zasiłku. Przysługuje on osobom, dla których nie ma ofert pracy, staży czy prac interwencyjnych. Osoba starająca się o zasiłek powinna mieć udokumentowane przynajmniej 365 dni pracy w okresie ostatnich 18 miesięcy lub też dowód na opłacanie w tym okresie czasu składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek o zasiłek mogą również składać repatrianci oraz osoby, które pracowały w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zasiłek zaczyna być wypłacany po 7 dniach od rejestracji w urzędzie pracy. Jeśli pracownik dostał wypowiedzenie lub do zakończenia stosunku pracy doszło za porozumieniem stron, może zacząć pobierać zasiłek po 90 dniach od tego momentu. Jeśli zaś osoba bezrobotna została wyrzucona z pracy bez wypowiedzenia, zasiłek należy jej się po 180 dniach. Jeśli bezrobotny dostał odszkodowanie za skrócenie czasu wypowiedzenia, zacznie pobierać zasiłek dopiero wtedy, gdy czas płacenia tego odszkodowania się skończy.

Prawo do zasiłku można utracić, jeśli skończy się czas, na który został przyznany. Ta forma pomocy może również zostać odebrana, jeśli bezrobotny bez powodu odmawia przyjęcia propozycji pracy, szkolenia czy stażu lub też nie podejmuje tej formy aktywności zawodowej.

d11nwyg

Podstawowa wysokość zasiłku w 2012 r. wynosi 794,20 zł (przez pierwsze trzy miesiące). Po tym czasie bezrobotny, jeśli nie utraci prawa do pobierania świadczenia, będzie dostawał 623, 60 zł.

Osobie, której staż pracy jest łącznie mniejszy niż 5 lat, przysługuje zasiłek w wysokości 80% jego podstawowego wymiaru. 100% zasiłku podstawowego przysługuje osobom, które mogą się wylegitymować wyliczonym stażem pracy od 5 do 20 lat. Bezrobotni z zebranym ponad dwudziestoletnim stażem pracy otrzymują to świadczenie w wysokości 120% zasiłku podstawowego.

(JK)

d11nwyg
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d11nwyg