Trwa ładowanie...
djywbx1
espi

BANK MILLENNIUM S.A. - Propozycje kandydatur do Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (22/2012)

BANK MILLENNIUM S.A. - Propozycje kandydatur do Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. (22/2012)
Share
djywbx1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK MILLENNIUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Propozycje kandydatur do Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | I. Bank Millennium S.A. ("Bank"), na podstawie Art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej informuje, iż otrzymał od Banco Comercial Portugues ("BCP"), akcjonariusza posiadającego 65,5% kapitału akcyjnego Banku, informację o kandydatach do Rady Nadzorczej Banku, których Akcjonariusz ten zamierza zgłosić podczas zwołanego na dzień 20 kwietnia 2012 roku w Warszawie Walnego Zgromadzenia Banku (kolejność kandydatów w porządku alfabetycznym): 1. Pan Nuno Manuel da Silva Amado, absolwent Wydziału Organizacji i Zarzadzania Firmami ISCTE (Insituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa) oraz Zaawansowanego Programu Zarzadzania w INSEAD (Francja).Od roku 1980 pracował w firmach doradczych (KPMG) i finansowych, w tym w latach 2006-2012 był Prezesem Zarządu oraz Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów Banco Santander Totta (Portugalia). Od roku 2012 Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów i Prezes Zarządu Banco Comercial Portugues (BCP), Portugalia. 2. Pan Maciej Bednarkiewicz, absolwent Wydziału Prawa na
Uniwersytecie Warszawskim. W 1969 r. rozpoczął praktykę adwokacką. Był również wykładowcą dla aplikantów adwokackich, prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej, posłem na Sejm X kadencji, członkiem Komisji Konstytucyjnej i wiceprzewodniczącym Komisji Regulaminowej. W latach 1991-1993 był doradcą Szefa Kancelarii Sejmu. Ponadto był członkiem Rady Legislacyjnej przy Radzie Ministrów. W latach 1991-2003 był sędzią Trybunału Stanu. Od 8 września 1993 r. do 5 stycznia 2001 r. był członkiem Rady Nadzorczej BIG BANK Spółka Akcyjna. Od 20 lutego 1995 r. jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. Jest również członkiem Rady Nadzorczej PBG S.A. Jako adwokat specjalizuje się w problematyce bankowej. Prowadzi własną kancelarię adwokacką. 3. Pan Miguel de Campos Pereira de Braganca, absolwent Wydziału Zarzadzania i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Portugalii oraz Programu MBA INSEAD (Francja).Od roku 1989 pracował w bankach w Portugalii, Brazylii, Wielkiej Brytanii. W latach 2008-2012 Dyrektor
odpowiedzialny za finanse, księgowość i kontrolę, obszar marketingu i produktów w Banco Santander Totta i Banco Santander de Negocios (Portugalia).Od roku 2012 Członek Rady Dyrektorów i Wiceprezes Zarządu Banco Comercial Portugues (BCP), Portugalia. 4. Pan Luis Maria Franca da Castro Pereira Coutinho, absolwent Wydziału Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Portugalii. Od roku 1985 pracował w bankach w Portugalii. W latach 2003-2009 Wiceprezes Zarządu Banku Millennium S.A. w Polsce. W latach 2008-2012 Członek Zarządu Banco Comercial Portugues. Od roku 2012 Członek Rady Dyrektorów i Członek Zarządu Banco Comercial Portugues (BCP), Portugalia. 5. Pani Maria da Conceicao Mota Coares de Oliveira Calle Lucas, absolwentka Wydziału Zarządzania i Administracji Firmami Katolickiego Uniwersytetu Portugalii oraz London School of Economics, University of London (Anglia). Od roku 1983 pracowała w bankach w Portugalii. W latach 2009-2012 Dyrektor Banco Privado Atlantico-Europa SA (Portugalia). Od roku 2012 Członek Rady
Dyrektorów i Członek Zarządu Banco Comercial Portugues (BCP), Portugalia. 6. Pan Marek Furtek, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz cyklu szkoleń w zakresie prawa porównawczego w Faculté Internationale du Droit Comparé, Strasburg (1985, 1986, 1988). Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w latach 2006-2008 a od roku 2009 pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. Założyciel i wspólnik w Kancelarii Prawniczej FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz Sp. k. w Warszawie. 7. Pan Bogusław Kott, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie (obecnie SGH). Wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów, od roku 1989 nieprzerwanie Prezes Zarządu Banku Millennium S.A. 8. Pan Krzysztof Kwiatkowski, absolwent Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1997-2001 pracował w administracji rządowej. W latach 2002-2006 Wiceprezydent Zgierza, w latach 2007-2011 Senator RP VI Kadencji. W latach 2009-2011 Minister Sprawiedliwości. Od roku 2011 Poseł na Sejm VII kadencji, członek Krajowej Rady Sądownictwa. 9. Pan Andrzej Koźmiński ? członek korespondent PAN, przez osiemnaście lat Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, obecnie jej Prezydent, Przewodniczący Rady Powierniczej ALK, kierownik Katedry Zarządzania; pełni też funkcję Prezesa Zarządu Międzynarodowej Szkoły Zarządzania S.A. W latach 1981-1987 Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 1991-1996 Dyrektor Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie 1990-1996 wykładowca University of California Los Angeles, zapraszany co roku na semestr. W latach 1982-1989 wykładowca Uniwersytetu w Orleanie we Francji. Visiting professor w wielu innych renomowanych uczelniach zagranicznych. Profesor nauk
ekonomicznych specjalności "organizacja i zarządzanie", opublikował ponad 350 prac naukowych z tej dziedziny w wielu językach, w tym 39 książek. Jest z wyboru członkiem International Academy of Management, Academie Europeene i Academie des Sciences Commerciales w Paryżu oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. honorowy wiceprezydent Central and East European Management Development Association (CEEMAN), do 2008 członek Komisji Akredytacyjnej European Foundation for Management Development (EFMD) z siedzibą w Brukseli oraz członek komitetu międzynarodowego American Association of Collegiate Schools of Business (AACSB). Członek Rady Naukowej UNESCO CEPES (European Center for Higher Education in Bucharest). Członek prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN i członek Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Premierze. Przewodniczący Rady Nadzorczej Telekomunikacji Polskiej S.A. Od 1 sierpnia 2000 r. członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. 10. Pan Marek Rocki - absolwent Wydziału Finansów i
Statystyki SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Od 1991 r. profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonometrii SGH. Pracował w zjednoczeniu Przemysłu Piwowarskiego, Instytucie Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Maszynowego, a od 1981 r. jest związany z SGH. Od listopada 1981 r. adiunkt w Instytucie Ekonometrii SGPiS, a w latach 1982 ? 1988 sekretarz naukowy Instytutu Cybernetyki i Zarządzania SGPiS. W latach 1984-1988 i 1989-1991 kierownik Zakładu Ekonometrii w Instytucie Ekonometrii. Od grudnia 1990 r. prorektor SGH do spraw dydaktyczno-wychowawczych. W kadencji władz akademickich 1993-1996 prorektor do spraw zarządzania, a w kadencji 1996-1999 dziekan Studium Dyplomowego SGH. W latach 1999-2005 przez dwie kadencje rektor SGH. W latach 2005-2011 dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Zajęcia naukowo-dydaktyczne na uczelni łączył jednocześnie z pracą w innych instytucjach, m.in. w Komisji Planowania, Centralnym Urzędzie Planowania. Członek Rady Konsultacyjnej Centrum Informatycznego SGPiS (1984-1985), Senackiej
Komisji ds. Organizacji i Rozwoju (1987-1990). Od 2003 r. Prezes Zarządu Głównego AZS. Jednocześnie, od 2008 r. przewodniczy Polskiej Komisji Akredytacyjnej III i IV kadencji. W wyborach parlamentarnych w 2005, 2007 oraz ponownie w 2011 r. został wybrany do Senatu RP. Jest członkiem Rad Nadzorczych następujących Spółek: Fabryki Mebli FORTE S.A., COGNOR S.A., AXA PTE S.A i Makarony Polskie S.A. Od 1 sierpnia 2000 r. członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. 11. Pan Dariusz Rosati, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. W latach 1978-1979 konsultant w Citibank w Nowym Jorku. W latach 1985-1986 oraz 1987-1988 Dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w SGH, którego był założycielem. W latach 1986-1987 stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Princeton w USA. W latach 1988-1991 Dyrektor Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Od 1990 roku profesor nauk ekonomicznych w SGH. W latach 1991-1995 pracował w Europejskiej Komisji
Gospodarczej ONZ w Genewie jako szef Sekcji Krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 1995-1997 Minister Spraw Zagranicznych RP. W latach 1978-1991 konsultant UNIDO i członek wielu misji w krajach rozwijających się. W latach 1988-1991 był wielokrotnie ekspertem Banku Światowego, Instytutu Badań nad Rozwojem Gospodarczym ONZ (WIDER), Międzynarodowej Organizacji Pracy i Komisji Wspólnot Europejskich. Członek Komisji ds. Reformy Gospodarczej (1987-1989), społecznego zespołu doradców ekonomicznych Premiera RP (1988-1989), Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (1994-1998). Od 1997 członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1998-2004 członek Rady Polityki Pieniężnej przy NBP, a w latach 2001-2004 członek Zespołu Doradców Ekonomicznych Przewodniczącego Komisji Europejskiej. W latach 2003-2005 Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, a w latach 2004-2009 Poseł do Parlamentu Europejskiego. Autor ponad 200 prac naukowych i
publicystycznych, w tym pięciu książek o tematyce związanej z polityką gospodarczą. Poseł na Sejm RP VII kadencji. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. od roku 2004. 12. Pan Rui Manuel da Silva Teixeira, absolwent Wydziału Inżynierii Politechniki w Porto. Od roku 1987 pracował na stanowiskach menadżerskich w Banco Comercial Portugues (BCP). W latach 2003-2006 Członek Zarządu Banku Millennium S.A. (Polska), a w latach 2009-2010 Wiceprezes Zarządu Banku Millennium S.A. (Polska). W latach 2011-2012 Członek Zarządu Banco Comercial Portugues. Od roku 2012 Członek Rady Dyrektorów i Członek Zarządu Banco Comercial Portugues, Portugalia II. Banco Comercial Portugues poinformował również, że chcąc w pełni wykorzystać unikalną wiedzę i doświadczenie Pana Bogusława Kotta, zamierza zaproponować mu, za jego zgodą, wybór do Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. z dniem 1 lipca 2013 roku. Do tego dnia Pan Bogusław Kott pozostanie Prezesem Zarządu Banku na czas niezbędny do przygotowania i wdrożenia nowych
rozwiązań związanych ze strategicznym zarządzaniem i rozwojem Banku Millennium S.A. Pełniąc funkcję Prezesa Zarządu Banku, Pan Bogusław Kott będzie ściśle współpracował z Komitetem Personalnym Rady Nadzorczej, prowadząc w sposób zgodny z kulturą korporacyjną i najlepszym interesem Banku, proces poszukiwania i wyboru kandydata, mającego zastąpić go na stanowisku Prezesa Zarządu Banku Millennium S.A. Proces ten zostanie przeprowadzony w sposób zapewniający ciągłość zarządzania zgodnie z najwyższymi standardami, przy uwzględnieniu średniookresowych celów strategicznych i biznesowych Banku Millennium S.A. III. Banco Comercial Portugues zamierza także zaproponować powołanie Komitetu Strategicznego Rady Nadzorczej i powierzyć Panu Bogusławowi Kottowi jego organizację. Komitet ten będzie miał za zadanie dokonanie przeglądu i aktualizacji strategii działania Banku, jego pozycji konkurencyjnej oraz kluczowych wyzwań, przed którymi Bank stanie w perspektywie średniookresowej. Komitet ten będzie także monitorował na
bieżąco wszystkie obszary działania mające strategiczne znaczenie dla realizacji planów biznesowych i rozwojowych Banku Millennium S.A. IV. Oczekuje się, że Pan Bogusław Kott zostanie zastąpiony na stanowisku Prezesa Zarządu Banku Millennium S.A. w terminie do czerwca 2013 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK MILLENNIUM S.A. Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-593 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stanisława Żaryna 2A
(ulica) (numer)
0 801 331 331 022 598 10 58
(telefon) (fax)
ir@bankmillennium.pl www.millenet.pl
(e-mail) (www)
526-021-29-31 001379728
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Julianna Boniuk-Gorzelańczyk Członek Zarządu Julianna Boniuk-Gorzelańczyk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djywbx1

Podziel się opinią

Share
djywbx1
djywbx1