Trwa ładowanie...
d1o336w

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek

Share
d1o336w

PKN ORLEN
Spółka opublikowała dane finansowe za 1Q 2012 r.
BM BPH Zysk netto paliwowego koncernu wzrósł w 1Q 2012 r. do 1 244 mln zł z 1 148 mln rok wcześniej (+8,4% r/r), wyraźnie powyżej konsensusu, który zakładał skonsolidowany wynik netto na poziomie 1 085 mln zł. Zysk operacyjny grupy za 1Q 2012 roku wyniósł 939 mln zł, wobec z 1 339 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza spadek o blisko 30% r/r i zarazem wynik zbliżony do oczekiwań rynkowych. Znaczący wpływ na wyniki w 1Q miały rosnące notowania ropy, w wyniku których efekt LIFO zwiększający wynik operacyjny w pierwszych trzech miesiącach br. wyniósł 738 mln zł. Zgodne z oczekiwaniami rynkowymi okazały się skonsolidowane przychody PKN Orlen, które w okresie 1Q wzrosły o 29% r/r do poziomu 29 248 mln zł. Zysk operacyjny segmentu rafineryjnego spadł w 1Q. o blisko 29% r/r do poziomu 732 mln zł. EBIT segmentu petrochemicznego odnotował spadek o 10,1% r/r do 346 mln zł. Zysk operacyjny segmentu detalicznego PKN Orlen wyniósł 26 mln zł, co odpowiada poziomowi z analogicznego okresu roku
poprzedniego. Środki pieniężne z działalności operacyjnej w 1Q 2012 r. wyniosły 148 mln zł (-42 mln zł rok wcześniej). Saldo środków pieniężnych zmniejszyło się po 1Q 2012 roku o 1 190 mln PLN (r/r) i na koniec kwartału wyniosło 4 216 mln zł. Zadłużenie netto grupy na 31 marca 2012 r. wyniosło 7 146 mln zł i było o 443 mln zł niższe w porównaniu ze stanem z końca 2011 r. (konsensus PAP)

DOM DEVELOPMENT
Spółka opublikowała wyniki za 1Q 2012 r. Przychody wyniosły 144 mln zł, EBIT 18,5 mln zł a zysk netto 14,6 mln zł.
BM BPH Przychody w pierwszym kwartale roku wzrosły ponad siedmiokrotnie w stosunku do 1Q 2011 r. Wzrost przychodów przełożył się na osiągnięcie zysku na poziomie operacyjnym i netto wobec straty przed rokiem. Konsensus rynkowy /PAP/ zakładał osiągnięcie przychodów w wysokości 133,2 mln zł, EBIT 15,9 mln zł i zysku netto w wysokości 12,8 mln zł. Opublikowane wyniki okazały się lepsze od prognoz rynkowych.

KĘTY
/REKOMENDACJA AKUMUKUJ z 8.08.2011/
Spółka opublikowała wyniki za I kwartał br.
BM BPH Przychody ze sprzedaży w I kwartale wzrosły o 8,4% r/r do 349,83 mln zł i były zgodne z zapowiedzią zarządu spółki z 29 marca. Największy procentowy wzrost odnotował segment usług budowlanych, którego sprzedaż zewnętrzna wzrosła z 22,26 mln zł w I kwartale ub. r. do 40,60 mln zł w minionym kwartale. W segmencie systemów aluminiowych odnotowano wzrost przychodów na zewnątrz grupy do 107,32 mln zł. Drugi, co do wielkości segment wyrobów wyciskanych odnotował spadek sprzedaży na zewnątrz grupy ze 107,32 mln zł przed rokiem do 103,76 mln zł w minionym kwartale. W okresie I kwartału koszty operacyjne zwiększyły się o 4,7% r/r do poziomu 333,16 mln zł. Największą pozycją kosztową są koszty materiałów i energii, które w analizowanym okresie wzrosły o 3,5% r/r. Koszty świadczeń pracowniczych wzrosły o 7,3% r/r do 50,28 mln zł. W okresie I kwartału zysk operacyjny wzrósł o 5,5% do 27,63 mln zł i był o 2,6 mln wyższy od prognozy zarządu, przy czym rentowność operacyjna zmniejszyła się o 0,2 p.p. do 7,9%.
Podobnie EBITDA na poziomie 47,24 mln była o 2,2 mln wyższa od zapowiedzi spółki. Na poziomie zysku netto spółka poprawiła wynik o 27% r/r do 23,92 mln zł. Miało na to wpływ lepsze saldo przychodów i kosztów finansowych, które w I kwartale br. wyniosło 2,79 mln zł, przed rokiem saldo to wyniosło -2,98 mln zł.

AZOTY TARNÓW
Azoty Tarnów złożyły ofertę wiążąca na zakup większościowego pakietu prywatyzowanych kopalni i zakładów siarki Siarkopol. Jest jedną z czterech firm dopuszczonych do badania kondycji spółki. Pozostałe to Core Minerals, Kopalnia Granitu Kamienna Góra i Kopalnia Dolomitu. (Parkiet)

d1o336w

DSS
Spółka w dniu 24 kwietnia 2012 roku złożyła zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2012 r. o ogłoszeniu upadłości Emitenta obejmującej likwidację majątku.

ELEKTROTIM
Spółka zamierza złożyć w ramach ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekt uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2011. Wniosek Zarządu zakłada przeznaczenie całego zysku za rok 2011 w wysokości 7,8 mln PLN oraz części kapitału rezerwowego w wysokości 2,2 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 1 zł brutto na 1 akcję.
BM BPH Powyższa kwota implikuje stopę dywidendy brutto na poziomie 10,4%.

KALENDARIUM

Dane makro

10:00 Polska - GUS opublikuje dane o sprzedaży detalicznej i stopie bezrobocia za marzec.
10:30 Wielka Brytania - produkt krajowy brutto w I kw. 2012 r. (poprzednia: -0,3% k/k i 0,5% r/r, prognoza: 0,6% k/k i 0,3% r/r)
14:30 USA - zamówienia na dobra trwałego użytku bez środków transportu w marcu (poprzednio: 1,8% m/m, prognoza: 0,4% m/m)
14:30 USA *- zamówienia na dobra trwałego użytku w marcu (poprzednio: 2,4% m/m, prognoza: -0,4% m/m)
*
18:30 USA *- decyzja FOMC ws. stóp procentowych (poprzednio: 0,25%, prognoza: 0,25%)
*
20:00 USA
- projekcje makroekonomiczne FOMC
20:15 USA - konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC

Wydarzenia w spółkach

Power Media - WZ w sprawie przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy 431.263 zł z ubiegłorocznego zysku netto, co daje 0,07 zł na akcję
Armatura Kraków - Wprowadzenie do obrotu 20.890 akcji s. A1, 5.920 akcji s. A3, 2.500 akcji s. A4 o 1 mln akcji s. G
Mo-BRUK - Przeniesienie notowań na GPW z NewConnect
Armatura Kraków - ZWZ m.in. ws. wypłaty po 0,2 zł/akcję dywidendy, planowany dzień prawa do dywidendy to 29 czerwca, a wypłaty 13 lipca.
Asseco Poland - ZWZ spółki
Quercus TFI - ZWZ ws. podziału zysku za rok obrotowy 2011
*KGHM *- NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej
*Police *- ZWZ spółki

d1o336w

Podziel się opinią

Share
d1o336w
d1o336w