Trwa ładowanie...
d19462o

Jak skorzystać z ulgi odsetkowej

Ulga odsetkowa została zlikwidowana w 2007 roku. Jednak osoby, które przed tą datą nabyły prawa do odliczeń, nadal mogą z nich skorzystać. Nawet jeśli wcześniej tego nie zrobiły.
Share
Jak skorzystać z ulgi odsetkowej
Źródło: Fotolia, Fot: Anna
d19462o

Zapomniana już ulga odsetkowa pozwala odliczyć odsetki od kredytu na cele mieszkaniowe. Jednak przysługuje tylko tym podatnikom, którzy zaciągnęli kredyt w latach 2002-2006, lub po 2007 r. refinansowały zobowiązania zaciągnięte na ten cel.

Dodatkowo skorzystać z niej po raz pierwszy można dopiero w deklaracji PIT składanej za rok, w którym został podpisany akt notarialny, a podatnik stał się właścicielem lokalu. Jeśli zdarzyło się tak, że akt notarialny dostaliśmy dopiero w 2013 r. i po raz pierwszy korzystamy z ulgi odsetkowej, to możemy w niej uwzględnić odsetki od kredytu zapłacone we wcześniejszych latach.

Tutaj też występują limity. Odliczenie obejmuje odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która nie przekracza określonej kwoty. Ulga przysługuje do wysokości, odpowiadającej iloczynowi 70 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej i określanej w rozporządzeniu rocznej kwoty, odpowiadającej cenie metra w danym roku (tzw. wskaźnik przeliczeniowy 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego dla celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji).

Jeżeli inwestycja została zakończona:

  • w latach 2002-2007 - limit wynosi 189 000 zł;
  • w roku 2008 - limit wynosi 212 870 zł;
  • w roku 2009 - limit wynosi 243 460 zł;
  • w roku 2010 - limit wynosi 264 810 zł;
  • w latach 2011, 2012, 2013 - limit wynosi 325 990 zł.
d19462o

Przez cały czas dokonywania odliczeń obowiązuje limit za rok, w którym nabyliśmy prawo do ulgi. Jeżeli odliczenia związanego z ulgą odsetkową dokonaliśmy po raz pierwszy w 2008 r., co roku mamy możliwość odliczenia odsetek od kwoty 212 870 zł. Limit ten dotyczy odsetek zapłaconych łącznie przez oboje małżonków. Odliczenia odsetek dokonuje się od dochodu podatnika.

Przykład 1:

Pan Iksiński (dalej: podatnik) podpisał w czerwcu 2006 roku umowę kredytową z bankiem na kwotę 200 tys. złotych, oprocentowaną w wysokości 10 proc. w skali roku w celu wybudowania budynku mieszkalnego. W lutym 2009 roku budynek został oddany do użytkowania.
Rozwiązanie:
Podatnik będzie mógł skorzystać z tzw. ulgi odsetkowej, począwszy za rozliczenie w 2009 roku. Kwota limitu wynosiła w 2009 roku 243.460 zł, zatem podatnik będzie mógł odliczyć pełną kwotę odsetek zapłaconych w 2009 roku oraz w latach kolejnych.
Co do odsetek zapłaconych od momentu zaciągnięcia kredytu do 31 grudnia 2008 roku, podatnik będzie mógł zmniejszyć podstawę opodatkowania za rok 2009 lub za rok 2010 w kwocie odpowiadającej zapłaconym odsetkom.

Przykład 2:

Pan Iksiński (dalej: podatnik) podpisał w czerwcu 2006 roku umowę kredytową z bankiem na kwotę 400 tys. złotych, oprocentowaną w wysokości 10 proc. rocznie w celu wybudowania budynku mieszkalnego. W lutym 2009 roku budynek został oddany do użytkowania. Podatnik chce dokonać odliczenia za rok 2013.
Rozwiązanie:
W zaprezentowanym stanie faktycznym podatnik będzie mógł odliczyć jedynie część odsetek zapłaconych bankowi. Otóż w 2009 roku kwota limitu kredytu wynosi 243.460 zł., zatem należy dokonać stosownej proporcji:
243 460/400000 = 0,60865
Taka też proporcja będzie miała zastosowanie do ogółu odsetek, które zostaną zapłacone przez podatnika.
Dodatkowo należy wskazać, że omawiane odliczenie od podstawy opodatkowania przysługiwało podatnikowi od roku 2009. Aby zatem skorzystać z odliczenia za poprzednie lata podatkowe, podatnik musi złożyć korekty deklaracji podatkowych odpowiednio za rok 2009, 2010, 2011 i 2012 rok. W korekcie na 2009 lub za 2010 podatnik będzie mógł odliczyć kwoty odsetek od kredytu zapłacone od momentu zaciągnięcia kredytu do 31 grudnia 2008 roku (przy uwzględnieniu wskazanej proporcji). Stosownej korekty podatnik będzie mógł dokonać do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego przypadającego na poszczególne lata. Dla przykładu, korekty za rok 2009, składanego do 30 kwietnia 2010 r., podatnik będzie mógł dokonać do 31 grudnia 2015 roku. Następnie po złożeniu korekty będzie mógł się ubiegać o zwrot nadpłaty podatku.

d19462o

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36 i PIT-37. Do zeznania podatkowego, w którym po raz pierwszy stosuje się ulgę odsetkową, dołącza się oświadczenie o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją czyli PIT-2K. W tym dokumencie wykazujemy datę rozpoczęcia inwestycji, datę jej zakończenia oraz rok i kwotę udzielonego nam kredytu mieszkaniowego. Natomiast za każdym razem, kiedy w rozliczeniu rocznym uwzględniamy ulgę odsetkową, powinniśmy załączyć również formularz PIT/D (informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym).

d19462o

Podziel się opinią

Share
d19462o
d19462o