Trwa ładowanie...
kobiety

Jaka płeć, taka płaca

W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn

Share
Jaka płeć, taka płaca
d35zctw

W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku pracy.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu zostały zaczerpnięte z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), z rejestrów bezrobotnych prowadzonych w urzędach pracy oraz z badania struktury wynagrodzeń według zawodów.

d35zctw

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności obejmuje osoby w wieku 15 lat i więcej. Jego wyniki i metodologia są prezentowane kwartalnie w publikacji pt. „Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski”oraz w Internecie pod adresem: http://www.stat.gov.pl; temat: Praca, Wynagrodzenia. Dane o bezrobociu rejestrowanym publikowane są miesięcznie na stronie internetowej GUS – www.stat.gov.pl; temat: Praca, Wynagrodzenia, a w cyklu kwartalnym, w opracowaniu pt. „Bezrobocie rejestrowane w Polsce”.

W niniejszym opracowaniu wykorzystano dane BAEL z badań przeprowadzonych w IV kwartale w latach 2003–2009 oraz dane z rejestracji bezrobocia według stanu na koniec grudnia w latach 2003–2009. Dane dotyczące krajów Unii Europejskiej pochodzą ze strony internetowej Eurostat pod adresem: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (stan w dniu 15 lipca 2010 roku).

Informacje o przeciętnych wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn dostarcza reprezentacyjne badanie struktury wynagrodzeń według zawodów za 2008 r. Badanie to jest realizowane w podmiotach gospodarki narodowej o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Ludność w wieku produkcyjnym tworzą kobiety w wieku 18–59 lat i mężczyźni w wieku 18-64 lata. Osoby w wieku 0–17 lat są zaliczane do grupy w wieku przedprodukcyjnym, a kobiety w wieku 60 lat i więcej oraz mężczyźni w wieku 65 lat i więcej należą do grupy w wieku poprodukcyjnym.

W 2009 roku (stan na 31 XII) na 1000 kobiet w wieku produkcyjnym przypadało 666 kobiet w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym). Odpowiedni wskaźnik dla mężczyzn wynosił 442. Prognozy demograficzne wskazują, że liczba ludności w wieku produkcyjnym będzie nieznacznie malała do 2010 r., a następnie do 2030 roku w sposób istotny obniżała się. Jednocześnie przewiduje się, że liczba ludności w wieku poprodukcyjnym, zarówno kobiet jak i mężczyzn, będzie systematycznie rosła...

(Współczynnik aktywności zawodowej według płci w latach 2003-2009 fot. GUS)
Źródło: (Współczynnik aktywności zawodowej według płci w latach 2003-2009 fot. GUS)

[

Ściągnij pełny raport „Kobiety i mężczyźni na rynku pracy” w pliku .PDF ]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/25975/publ_f_kob_mez_na_ryn_prac_2010.pdf )

Źródło:Główny Urząd Statystyczny

d35zctw

Podziel się opinią

Share
d35zctw
d35zctw