Trwa ładowanie...
d6bm21m
Defence24
ulga

Remont lokalu to forma zapłaty za wynajem

Zdarza się, że właściciel nieruchomości nie pobiera czynszu za jej wynajęcie, ale życzy sobie, by lokator zrobił w zamian remont. Wartość tych prac stanowi dla niego przychód, od którego musi zapłacić podatek.
Share
Remont lokalu to forma zapłaty za wynajem
Źródło: AFP
d6bm21m

Stwierdził tak dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji podatkowej nr ILPB1/415-55/10-4/AA.

Sprawa dotyczyła podatnika, który od 1 lipca 2009 r. wynajmował piwnicę swojego domu na punkt tzw. małej gastronomii. Obie strony umówiły się w ten sposób, że właściciel lokalu przez sześć miesięcy, czyli do końca ubiegłego roku, nie pobierał żadnej opłaty z tego tytułu. Wynajmujący zrobił w zamian remont zewnętrzny budynku.

Wnioskodawca uznał, iż za 2009 r. w ogóle nie musi płacić podatku, ponieważ nie otrzymywał w tym czasie żadnych pieniędzy. Zamierzał rozliczyć się z fiskusem dopiero za 2010 r., kiedy to na jego konto wpłynęła pierwsza kwota za korzystanie z piwnicy.

d6bm21m

Dyrektor izby skarbowej nie zgodził się jednak z takim stanowiskiem. Przypomniał w interpretacji, że przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy daną rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony w zamian za umówiony czynsz. Wartość tego czynszu może być jednak określona nie tylko w pieniądzach, ale także w świadczeniach innego rodzaju, co potwierdza art. 659 § 2 kodeksu cywilnego.

Przepisy podatkowe stanowią natomiast, że jeśli przedmiotem najmu nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, a umowa nie została zawarta w ramach prowadzonej działalności, to uzyskiwane przychody mogą być zaliczone do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT (czyli najem i dzierżawa).

Właściciel lokalu może wówczas płacić podatek na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej zgodnie ze stawkami 18 i 32 proc. Może też rozliczać się z fiskusem w formie ryczałtowej, jeżeli w odpowiednim czasie złoży zawiadomienie do urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu opodatkowania.

Z kolei art. 1 1 ust. 1 ustawy o PIT definiuje, iż przychodami są pieniądze i wartości pieniężne otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

d6bm21m

Oznacza to, że podatnik wynajmujący nieruchomość w zamian za jej remont uzyskuje przysporzenie majątkowe. Nie ma znaczenia, że nie otrzymał wynagrodzenia w formie pieniężnej. W tej sytuacji wartość wykonanego remontu stanowić będzie czynsz z tytułu najmu postawiony do dyspozycji wynajmującego. Właściciel musi się więc rozliczyć z fiskusem zgodnie z wybraną przez siebie formą opodatkowania.

Monika Pogroszewska

d6bm21m

Podziel się opinią

Share
d6bm21m
d6bm21m