Trwa ładowanie...
d9kec75
d9kec75
espi

AerFinance - Powołanie spółki zależnej // Appointment a subsidiary (31/2014) - EBI

AerFinance - Powołanie spółki zależnej // Appointment a subsidiary (31/2014)
Share
d9kec75

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 31 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie spółki zależnej // Appointment a subsidiary | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Rada Administracyjna AerFinance SE informuje, iż w dniu 19 listopada 2014 roku powzięła informację, iż spółka zależna Emitenta AerFinance Ventures sp. z o.o. powołała spółkę z o.o. pod nazwą Artemis Investments sp. z o.o. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5 000,00 PLN. Głównym profilem działalności spółki jest pozostała finansowa działalność usługowa, pośrednictwo pieniężne oraz działalność holdingów finansowych. Spółka zależna Emitenta - AerFinance Ventures posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Artemis Investments sp. z o.o. oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Wyniki spółki będą konsolidowane z wynikami w grupie Emitenta zgodnie z przyjętą Polityką Rachunkowości. Celem powołania spółki jest optymalizacja przyszłych zobowiązań publiczno-prawnych w związku ze strategią wyjścia z inwestycji. Podstawa prawna: § 3 Załącznik nr 3 Regulaminu ASO The Administrative Board of AerFinance SE ('Issuer') informs, that on 19th of November 2014 received an information that a subsidiary of Issuer
AerFinance Ventures sp. z o.o. appointed a company under the name Artemis Investments sp. z o.o. The share capital of the company amounts to 5 000,00 PLN. The main profiles of the company are other financial services, monetary intermediation and activities of holding companies. Subsidiary of the Issuer - AerFinance Ventures owns 100% of the share capital of the company Artemis Investments sp. z o.o. and 100% of votes at the General Meeting of Shareholders. The company's results will be consolidated with a group of the Issuer in accordance with the Accounting Policy. The purpose of the company is to optimize future public and legal obligations in connection with the exit strategy of the investment. Legal Basis: § 3 Appendix no 3 to ASO Regulation | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Bartłomiej Herodecki CEO

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d9kec75

Podziel się opinią

Share
d9kec75
d9kec75