Trwa ładowanie...
d2f8n5s

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 ro ...

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku (9/2015)

Share
d2f8n5s

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Asseco Business Solutions S.A. przekazuje wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 przekazanych do publicznej wiadomości w 2014 roku. Jednocześnie Zarząd informuje, że oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w Warszawie, Wilanów Office Park ul. Adama Branickiego 13, 02-972 Warszawa oraz na stronie: http://www.assecobs.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace Wykaz raportów bieżących: lp. Numer raportu, Data sporządzenia,Temat 1. 1/2014, 16-01-2014,Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2014 2. 2/2014, 06-03-2014, Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy 3. 3/2014, 10-03-2014,Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4. 4/2014, 10-03-2014, Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. zwołane na dzień 15.04.2014 roku 5. 5/2014, 10-03-2014,Rekomendacja Zarządu Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy 6. 6/2014, 14-03-2014,
Informacja o korekcie jednostkowego raportu rocznego Asseco Business Solutions za rok 2013 7. 7/2014, 18-03-2014, Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. dotyczące oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 8. 8/2014, 18-03-2014, Rekomendacja Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions dotycząca wypłaty dywidendy 9. 9/2014, 15-04-2014, Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku 10. 10/2014, 15-04-2014, Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. w dniu 15 kwietnia 2014 r. 11. 11/2014, 15-04-2014, Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Business Solutions S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy 12. 12/2014, 22-04-2014, Wykaz Akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na ZWZ Asseco Business Solutions S.A. 13. 13/2014, 24-04-2014, Sprzedaż akcji Asseco Business Solutions S.A. przez osobę zarządzającą 14. 14/2014,
05-06-2014, Wybór biegłego rewidenta 15. 14/2014, 23-06-2014, Wybór biegłego rewidenta - korekta 16. 15/2014, 16-12-2014, Powołanie Wiceprezesa Zarządu Asseco Business Solutions S.A. Wykaz raportów okresowych: 1. R 2013, 05-03-2014, Jednostkowy raport roczny za rok 2013 2. QSr 1/2014, 07-05-2014, Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku 3. P 2014, 06-08-2014, Jednostkowy raport półroczny 4. QSr 3/2014, 05-11-2014, Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2f8n5s

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 20-607 | | Lublin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Konrada Wallenroda | | 4c | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro.zarzadu@assecobs.pl | | www.assecobs.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 522-26-12-717 | | 017293003 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Wojciech Barczentewicz Prezes Zarządu
2015-03-23 Mariusz Lizon Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2f8n5s

Podziel się opinią

Share
d2f8n5s
d2f8n5s