Trwa ładowanie...
d17t2nk

BALTONA S.A. - Korekta informacji o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta (47/2013)

BALTONA S.A. - Korekta informacji o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta (47/2013)

Share
d17t2nk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BALTONA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta informacji o realizacji programu skupu akcji własnych Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w wyniku otrzymania w dniu 7 stycznia 2013 r. z Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. z siedzibą w Warszawie błędnej informacji o nabyciu 169 sztuk akcji własnych Emitenta dokonanych w dniach od 2 do 4 stycznia 2013 roku, podczas gdy w rzeczywistości zostało nabytych 118 sztuk akcji, Emitent błędnie wskazał ilość nabytych akcji, ilość głosów z tych akcji oraz procent w kapitale zakładowym spółki oraz średnią cenę nabycia akcji w raporcie bieżącym opublikowanym przez system EBI nr 2/2013 z dnia 8 stycznia 2013 r. Konsekwentnie w kolejnych raportach bieżących dotyczących realizacji programu skupu akcji własnych, Emitent wskazywał zawyżone o 51 sztuk akcji oraz głosów z akcji łączne wartości nabytych w ramach programu akcji oraz głosów z akcji w następujących raportach bieżących opublikowanych przez system EBI: ? nr 5/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r., będącym korektą raportu nr 4/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r. oraz w
następujących raportach bieżących opublikowanych przez system ESPI: ? nr 6/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r., ? nr 7/2013 z dnia 5 lutego 2013 r., ? nr 9/2013 z dnia 11 lutego 2013 r., ? nr 10/2013 z dnia 18 lutego 2013 r., ? nr 11/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., ? nr 13/2013 z dnia 4 marca 2013 r., ? nr 15/2013 z dnia 11 marca 2013 r., ? nr 18/2013 z dnia 19 marca 2013 r., ? nr 19/2013 z dnia 25 marca 2013 r., ? nr 22/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r., ? nr 23/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r., ? nr 24/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r., ? nr 28/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r., Po dokonanej korekcie akcje własne Emitenta nabyte za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. w dniach od 2 do 4 stycznia 2013 r. dają 118 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta i stanowią 0,001% kapitału zakładowego Spółki. Średnia jednostkowa cena nabycia tych akcji wyniosła 5,61 PLN. Łącznie od dnia rozpoczęcia realizacji programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia lub w celach inwestycyjnych, w ramach tego
programu, Emitent nabył 96 294 akcje, dające prawo do 0,857% głosów na WZA i 0,857% kapitału zakładowego Spółki. Średnia cena nabycia jednej akcji w ramach tego programu wyniosła 6,64 PLN. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17t2nk

| | | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BALTONA S.A. | | Handel detaliczny (had) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-234 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Działkowa | | 115 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 519 20 00 | | +48 22 519 20 05 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-010-22-92 | | 000144035 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-13 Andrzej Uryga Prezes Zarządu Andrzej Uryga
2013-08-13 Piotr Kazimierski Członek Zarządu Piotr Kazimierski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17t2nk

Podziel się opinią

Share
d17t2nk
d17t2nk