Trwa ładowanie...
d1nwnkn
d1nwnkn

Bankier.pl SA informacja o stanie posiadania akcji przez MCI Capital TFI SA

Raport bieżący 13/2009 Działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o...
Share
d1nwnkn

Raport bieżący 13/2009 Działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539), Zarząd BANKIER.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 7 maja 2009 roku otrzymał od spółki MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław, informację o treści:

"Informacja przesłana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Towarzystwo") z siedzibą we Wrocławiu, ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław, na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 2 art. 69 ust 2 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm., dalej "Ustawa"), działając w imieniu subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 funduszu MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego ("Fundusz") informuje, że w wyniku sprzedaży akcji w dniu 29 kwietnia 2009 Fundusz stał się posiadaczem akcji zapewniających mniej niż 20% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Bankier.pl S.A. ("Spółka"). Równocześnie Fundusz sprzedał akcje w liczbie powodującej spadek udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki publicznej Bankier.pl S.A. O więcej niż 2%.

d1nwnkn

Przed transakcją sprzedaży akcji Fundusz posiadał 1 587 235 sztuk akcji Spółki, dających 21,97% w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniają do wykonywania 1 587 235 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co daje 21,97% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Po dokonaniu transakcji sprzedaży akcji Fundusz posiada 1 330 249 sztuk akcji Spółki, dających 18,41% w kapitale zakładowym Spółki. Akcje uprawniają do wykonywania 1 330 249 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co daje 18,41% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce."

kom espi abs/

d1nwnkn

Podziel się opinią

Share
d1nwnkn
d1nwnkn