Trwa ładowanie...
dmnnfws
espi

BOMI - Nabycie akcji BOMI S.A. przez podmiot powiązany z Członkami Rady Nadzorczej (38/2012)

BOMI - Nabycie akcji BOMI S.A. przez podmiot powiązany z Członkami Rady Nadzorczej (38/2012)
Share
dmnnfws

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOMI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie akcji BOMI S.A. przez podmiot powiązany z Członkami Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BOMI S.A. informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2012 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych przez podmiot blisko związany z Członkami Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pan Maciej Zientara poinformował o nabyciu akcji Emitenta przez Supernova IDM Fund S.A., w którym jest Wiceprezesem Zarządu. Supernova IDM Fund S.A. dokonała w dniu 4 kwietnia 2012 roku nabycia 1.800.000 akcji na okaziciela serii R spółki BOMI S.A. po cenie 2,30 zł. Transakcja została zawarta poza rynkiem regulowanym. Miejscem zawarcia transakcji był Dom Maklerski BDM S.A. Jednocześnie Członek Rady Nadzorczej Emitenta Pan Wojciech Grzybowski poinformował o nabyciu akcji Emitenta przez Supernova IDM Fund S.A., w którym jest Prezesem Zarządu. Supernova IDM Fund S.A. dokonała w dniu 4 kwietnia 2012 roku nabycia 1.800.000 akcji na okaziciela serii R spółki BOMI S.A. po cenie 2,30 zł. Transakcja została zawarta poza rynkiem regulowanym. Miejscem zawarcia transakcji był Dom Maklerski
BDM S.A. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ? informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BOMI SA
(pełna nazwa emitenta)
BOMI Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-572 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gryfa Pomorskiego 71
(ulica) (numer)
058 6273460 058 6273461
(telefon) (fax)
biurozarzadu@bomi.pl www.bomi.pl
(e-mail) (www)
5931007159 190863162
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Witold Jesionowski Prezes Zarządu
2012-04-10 Marek Romanowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmnnfws

Podziel się opinią

Share
dmnnfws
dmnnfws