Trwa ładowanie...
d3zoek1

BZWBK - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści ...

BZWBK - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informacja o kandydacie na członka Rady Nadzorczej (6/2015)

Share
d3zoek1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-24
Skrócona nazwa emitenta
BZWBK
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informacja o kandydacie na członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A., treść projektów uchwał wraz załącznikami, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informację o kandydacie na członka Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz pkt II.1.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
Załączniki
Plik Opis
raport ZWZ_pl.pdf Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A.
raport ZWZ_en.pdf Convening the Annual General Meeating of Bank Zachodni WBK S.A.
projekty uchwał_pl.pdf Treść projektów uchwał wraz załącznikami, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia oraz informację o kandydacie na członka Rady Nadzorczej.
projekty uchwał_en.pdf Tthe draft resolutions that will be considered by this Meeting and information on candidate for the Supervisory Board

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
24-03-2015 Re: Convening the Annual General Meeting of Bank Zachodni WBK S.A., providing the draft resolutions that will be considered by this Meeting and information on candidate for the Supervisory Board Current report no. 6/2015 The Management Board of Bank Zachodni WBK S.A. hereby provides the information contained in the notice of the Annual General Meeting of Bank Zachodni WBK S.A., the draft resolutions with their appendices that will be considered by this Meeting and information on candidate for the Supervisory Board. Legal basis: §38 clause 1 point 1 and 3 of the Finance Minister's Ordinance of 19 February 2009 on current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states and item II.1.5 of the Code of Best Practice for WSE Listed Companies.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zoek1

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK ZACHODNI WBK SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | BZWBK | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 50-950 | | WROCŁAW | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | RYNEK | | 9/11 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 071 - 370-10-01 | | 071 - 370-24-36 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | www.bzwbk.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 896-000-56-73 | | 930041341 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Elżbieta Kaleta-Jagiełło dyrektor ds. korporacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zoek1

Podziel się opinią

Share
d3zoek1
d3zoek1