Trwa ładowanie...
dhq6x3r
espi

DM IDM SA - Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny postanowienia...

DM IDM SA - Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny postanowienia o zmianie zaskarżonego postanowienia (o którym spółka poinformowała raportem bieżącym nr 86/2012 w dniu 7 grudnia 2012 r.) w ten sposób, że wniosek powoda z dnia 27 listopada 2012 r. o udzielenie zabezpieczenia w całości oddalono. (9/2013)
Share
dhq6x3r

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DM IDM SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział I Cywilny postanowienia o zmianie zaskarżonego postanowienia (o którym spółka poinformowała raportem bieżącym nr 86/2012 w dniu 7 grudnia 2012 r.) w ten sposób, że wniosek powoda z dnia 27 listopada 2012 r. o udzielenie zabezpieczenia w całości oddalono. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA (dalej: DM IDMSA), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 26 marca 2013 r. otrzymał od Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Wydział I Cywilny postanowienie o zmianie zaskarżonego postanowienia (o którym spółka poinformowała raportem bieżącym nr 86/2012 w dniu 7 grudnia 2012 r.) w ten sposób, że wniosek powoda z dnia 27 listopada 2012 r. o udzielenie zabezpieczenia w całości oddalono. W ocenie Sądu Apelacyjnego, w sytuacji, gdy strona dysponowała już zabezpieczeniem w postaci wstrzymania wykonalności uchwały (postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, o którym to DM IDMSA poinformował raportem bieżącym nr 85/2012 w dniu 27 listopada 2012 r.), to nie ma interesu prawnego w domaganiu się kolejnych zakazów czynności, które ze swojej istoty stanowią wykonanie tejże uchwały i dalsze jej uszczegółowienia. Dopuszczenie możliwości coraz większego uszczegóławiania tych czynności nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia w przepisach prawa. Ponadto, zdaniem Sądu
Apelacyjnego wnioskodawca może tylko i wyłącznie egzekwować uzyskane wcześniej zabezpieczenia, a nie mnożyć nowych. Reasumując, ze względu na uchylenie postanowienia (o którym DM IDMSA poinformował raportem bieżącym nr 8/2013 z dnia 26 marca 2013 r.) i przekazanie sprawy o udzielenia zabezpieczenia do ponownego rozpoznania, kolejny wniosek o udzielenie zabezpieczenia został uznany przez Sąd Apelacyjny za przedwczesny i został oddalany w całości. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM MAKLERSKI IDM SA
(pełna nazwa emitenta)
DM IDM SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-041 KRAKÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
MAŁY RYNEK 7
(ulica) (numer)
012 397 06 00 012 397 06 01
(telefon) (fax)
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
(e-mail) (www)
6762070700 351528670
(NIP) (REGON)
dhq6x3r

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2013-03-27 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhq6x3r

Podziel się opinią

Share
dhq6x3r
dhq6x3r