Trwa ładowanie...
djepxb8
djepxb8
espi

DROP S.A. - Korekta informacji przekazanych w raporcie okresowym za 3 kwartał 2011 r (35/2011)

DROP S.A. - Korekta informacji przekazanych w raporcie okresowym za 3 kwartał 2011 r (35/2011)
Share
djepxb8
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-21
Skrócona nazwa emitenta
DROP S.A.
Temat
Korekta informacji przekazanych w raporcie okresowym za 3 kwartał 2011 r
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż raporcie kwartalnym za 3 kwartał roku obrotowego 2011 w sprawozdaniach z przepływów pieniężnych zamieszone zostały błędne dane, które w załączniku zostają sprostowane. W załączeniu także cały skorygowany raport okresowy za 3 kwartał 2011 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539).
Załączniki
Plik Opis
DROPkorektaraportuzaIIIkwartal2011iraport.pdf Korekta raportu za III kwartał 2011 roku i raport

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DROP SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DROP S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-987 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Syta 114Z/1
(ulica) (numer)
22 885 14 21 22 884 14 03
(telefon) (fax)
drop@drop-sa.pl www.drop-sa.pl
(e-mail) (www)
5262499339 016896001
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-21 Zbigniew Chwedoruk Prezes Zarządu Zbigniew Chwedoruk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djepxb8

Podziel się opinią

Share
djepxb8
djepxb8