Trwa ładowanie...
d12dv06

EVEREST FINANSE - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok (4/2015) - EBI

EVEREST FINANSE - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok (4/2015)

Share
d12dv06
CATALYST
Raport EBI nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-27
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Sprawozdanie finansowe za 2014 rok
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Komplementariusza Spółki Everest Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (dalej: ? Emitent?), przekazuje niniejszym sprawozdanie finansowe za okres 1.01-31.12.2014 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. Jednocześnie informuje się, że raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2014 sporządzony w oparciu o przepisy Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zostanie opublikowany w terminie wskazanym w raporcie bieżącym nr 1/2015 zawierającym harmonogram przekazywania w 2015 roku raportów okresowych. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Załączniki
Plik Opis
EverestFinanse2014BSFPSROPNPL-1.pdf
EverestFinanse2014BSFPSRRAPPL-2.pdf
EverestFinanse2014_SF-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d12dv06

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Dworczak Prokurent samoistny Komplementariusza

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d12dv06

Podziel się opinią

Share
d12dv06
d12dv06