Trwa ładowanie...
d8xkahd
d8xkahd
espi

FERRO S.A. - Informacja dodatkowa o realizacji porządku obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeni ...

FERRO S.A. - Informacja dodatkowa o realizacji porządku obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO SA w dniu 07 października 2014 r. (38/2014)
Share
d8xkahd
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-08
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Informacja dodatkowa o realizacji porządku obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FERRO SA w dniu 07 października 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Podstawa Prawna: § 38 ust. 1 pkt.8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ? informacje dodatkowe. Zarząd FERRO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, iż wobec uprzedniego ogłoszenia i za zgodą obecnych akcjonariuszy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO SA w dniu 07 października 2014r. odstąpiło od pkt. 5 Porządku obrad tj. przedstawienia istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania zarządu uzasadniającego połączenie, opinii biegłego oraz istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu a dniem podjęcia uchwały o połączeniu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FERRO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
FERRO S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-050 Skawina
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 7
(ulica) (numer)
+48 12 2562150 +48 12 2767607
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
944-20-51-648 356375388
(NIP) (REGON)
d8xkahd

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Aneta Raczek Prezes Zarządu
2014-10-08 Artur Depta Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8xkahd

Podziel się opinią

Share
d8xkahd
d8xkahd