Trwa ładowanie...
d2fnhbb
d2fnhbb
espi

INDYKPOL SA - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki (6/2015)

INDYKPOL SA - Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki (6/2015)
Share
d2fnhbb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-26
Skrócona nazwa emitenta
INDYKPOL SA
Temat
Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Indykpol S.A. informuje, że w dniu 26 stycznia 2015 roku Spółka otrzymała w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (?ustawa o obrocie?) zawiadomienie o transakcjach zawartych przez osobę blisko związaną z członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Członek Rady Nadzorczej poinformował, że w okresie od 12 września do 7 października 2014 roku osoba ta nabyła 312 akcji zwykłych na okaziciela Indykpol S.A. tj. w dniu 12 września 2014 roku kupiła 180 akcji po cenie 40,00 zł, w dniu 17 września 2014 roku kupiła 127 akcji po cenie 39,00 zł i w dniu 7 października 2014 roku 5 akcji po cenie 42,40 zł. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym. Osoba zawiadamiająca jako członek Rady Nadzorczej jest zobowiązana do przekazania informacji o transakcjach zawartych na akcjach Indykpol S.A. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | The Management Board of Indykpol SA reports that on 26 January 2015, under the procedure in art. 160 section 1 sub-section 1 of the Act of 29 July 2005 on trading financial instruments it received a notification concerning transactions on the Company’s financial instruments executed by a person closely related to a member of the Company’s Supervisory Board. The Supervisory Board member informed that the closely related person were bought 312 shares of INDYKPOL S.A. in the period from September 12, 2014 to October 7, 2014. i.e: on September 12, 2014, 180 shares for price PLN 40,00, on September 17, 2014, 127 shares for price PLN 39,00 and on October 7, 2014, 5 shares for price PLN 42,40. The transaction has been concluded on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange at the ordinary exchange session. The announcing person is obliged to provide information concerning contracted transactions in Indykpol’s shares due to the fact that holds the position of the member of the Supervisory Board. The
obliged person did not agree to make public personal details. The basis of the law: article 160 item 4 of law of circulation – information about transaction of persons having an access to confidential information. | | |
| | | | |

d2fnhbb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INDYKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INDYKPOL SA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10-370 Olsztyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jesienna 3
(ulica) (numer)
089 5262222 089 5262223
(telefon) (fax)
sekretariat@indykpol.pl www.indykpol.pl
(e-mail) (www)
739-020-20-56 510523536
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Piotr Kulikowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fnhbb

Podziel się opinią

Share
d2fnhbb
d2fnhbb