Trwa ładowanie...
d1l86ej
d1l86ej
espi

M DEVELOPMENT S.A. - Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji...

M DEVELOPMENT S.A. - Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki. (2/2012)
Share
d1l86ej

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | M DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd M Development Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość, w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie, o zmianie (zmniejszeniu) stanu dotychczas posiadanego udziału ponad 15% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i osiągnięciu w wyniku tego zmniejszenia mniej niż 10% ogólnej liczby głosów przez akcjonariusza Spółki, Towarzystwo Inwestycyjne Quantum Spółkę Akcyjną w Łodzi. Akcjonariusz (T.I. Quantum S.A.) poinformował o zmniejszeniu, w wyniku zbycia akcji Spółki w transakcjach sesyjnych dokonanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect w dniu 15.02.2011 r., dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ponad 15% i osiągnięciu w wyniku tego zmniejszenia mniej niż 10% ogólnej liczby głosów. Przed zmianą stanu posiadania T.I. Quantum S.A. posiadała 3.180.606 akcji Spółki, stanowiących 16,20% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które reprezentowały 3.180.606 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących
16,20% udziału w ogólnej liczbie głosów. Zgodnie ze złożonym zawiadomieniem, po zmianie stanu posiadania, T.I. Quantum S.A. posiada 1.820.355 akcji Spółki, stanowiących 9,27% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które reprezentują 1.820.355 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,27% udziału w ogólnej liczbie głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-16 Jerzy Gądek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1l86ej

Podziel się opinią

Share
d1l86ej
d1l86ej