Trwa ładowanie...
d27vm3j

OPONEO.PL S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (2/2012)

OPONEO.PL S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku (2/2012)

Share
d27vm3j
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-03
Skrócona nazwa emitenta
OPONEO.PL S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd OPONEO.PL S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych Spółki w 2012 roku. 1. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową: - za IV kwartał 2011 roku ? 28 lutego 2012 roku, - za I kwartał 2012 roku ? 14 maja 2012 roku, - za III kwartał 2012 roku ? 13 listopada 2012 roku. 2. Skonsolidowany raport półroczny wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym oraz skróconą informacją dodatkową za I półrocze 2012 roku ? 29 sierpnia 2012 roku. 3. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2011 rok ? 26 kwietnia 2012 roku. Jednostkowy raport roczny OPONEO.PL S.A. za 2011 rok - 26 kwietnia 2012 roku. Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportu za II kwartał 2012 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27vm3j

| | | OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | OPONEO.PL S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 85-145 | | Bydgoszcz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Podleśna | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 052 3418888 | | 052 3418850 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@oponeo.pl | | www.oponeo.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9532457650 | | 093149847 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Dariusz Topolewski Prezes Zarządu
2012-01-03 Michał Butkiewicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27vm3j

Podziel się opinią

Share
d27vm3j
d27vm3j