Trwa ładowanie...
d34ass7
d34ass7
espi

PCC INTERMODAL S.A. - Emisja warrantów subskrypcyjnych PCC Intermodal S.A. i objęcie ich przez PC...

PCC INTERMODAL S.A. - Emisja warrantów subskrypcyjnych PCC Intermodal S.A. i objęcie ich przez PCC SE (66/2011)
Share
d34ass7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 66 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PCC INTERMODAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja warrantów subskrypcyjnych PCC Intermodal S.A. i objęcie ich przez PCC SE | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PCC Intermodal S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23 listopada 2011 r., skierował do PCC SE z siedzibą w Duisburgu ofertę objęcia nieodpłatnie 10 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A ("Warranty"), łącznie uprawniających do zapisu na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, jednostkowej cenie emisyjnej 4,40 zł (cztery złote czterdzieści groszy) za każdą akcję oraz łącznej cenie emisyjnej akcji serii D 44.000.000 zł (czterdzieści cztery miliony złotych). Termin ważności oferty upływał z dniem 15 grudnia 2011 r. PCC SE z siedzibą w Duisburgu w dniu 23 listopada 2011 r. zapoznała się z treścią opisanej powyżej oferty oraz bezwarunkowo ją przyjęła. Wobec powyższego PCC Intermodal S.A. wystawiła i przekazała PCC SE odcinek zbiorowy dziesięciu Warrantów. Warranty wyemitowane zostały na podstawie uchwały Zarządu nr 33/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. o powzięciu, której Spółka informowała raportem bieżącym nr 64/2011.
Powyższe stanowi realizację transakcji typu Reverse SPO opisanej w raporcie bieżącym nr 48/2011. Podstawa prawna przekazania raportu: art. 56 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC INTERMODAL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-061 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hutnicza 16
(ulica) (numer)
(58) 58 58 200 (58) 58 58 201
(telefon) (fax)
info.intermodal@pcc.eu www.pccintermodal.pl
(e-mail) (www)
7491968481 532471265
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-23 Dariusz Stefański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34ass7

Podziel się opinią

Share
d34ass7
d34ass7