Trwa ładowanie...
d3t6wtm
espi

RUCH CHORZÓW S.A. - Nabycie akcji przez członków Rady Nadzorczej Ruch Chorzów S.A. (27/2011)

RUCH CHORZÓW S.A. - Nabycie akcji przez członków Rady Nadzorczej Ruch Chorzów S.A. (27/2011)

Share
d3t6wtm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-16
Skrócona nazwa emitenta
RUCH CHORZÓW S.A.
Temat
Nabycie akcji przez członków Rady Nadzorczej Ruch Chorzów S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Ruch Chorzów S.A. (dalej jako Spółka), otrzymał w dniu 16.12.2011 r. informację od Dariusza Smagorowicza (członka Rady Nadzorczej Spółki i akcjonariusza Spółki) o nabyciu w dniach 12-15.12.2011 r. przez 4energy S.A. z siedzibą w Katowicach, której Dariusz Smagorowicz jest Prezesem Zarządu i znaczącym akcjonariuszem, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 22.334 sztuk akcji Spółki za łączną cenę 29.927,56 zł, tj. po średniej cenie 1,34 zł za każdą akcję. Zarząd Spółki, został również poinformowany w dniu 16.12.2011 r. przez Artura Mrozika (członka Rady Nadzorczej Spółki i akcjonariusza Spółki) o nabyciu w dniach 14-15.12.2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 8.526 sztuk akcji Spółki za łączną cenę 13.726,86 zł, tj. po 1,61 zł za każdą akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t6wtm

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 Katarzyna Sobstyl Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t6wtm

Podziel się opinią

Share
d3t6wtm
d3t6wtm