Trwa ładowanie...
d14iz5o
d14iz5o
espi

SKYSTONE CAPITAL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzw ...

SKYSTONE CAPITAL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 10 października 2014 roku o godz. 11.00 (67/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d14iz5o

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 67 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SKYSTONE CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 10 października 2014 roku o godz. 11.00 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Skystone Capital S.A. (?Emitent?, "Spółka") przekazuje wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Skystone Capital S.A. w dniu 10 października 2014 roku o godz. 11.00 ("NWZ"), posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na tym zgromadzeniu: 1. Pan Sławomir Halaba wykonywał prawo głosu z 12 670 000 akcji, stanowiących 22,46 % liczby głosów na NWZ oraz 8,63 % ogólnej liczby głosów; 2. Carlson Ventures International z siedzibą w Tortoli, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, wykonywała prawo głosu z 11 700 000 akcji, stanowiących 20,74 % liczby głosów na NWZ oraz 7,97 % ogólnej liczby głosów; 3. Granya Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, wykonywała prawo głosu z 7 340 000 akcji, stanowiących 13,01 % liczby głosów na NWZ oraz 4,998 % ogólnej liczby głosów; 4. F.H.SOLARIS Sp. z o.o. wykonywała prawo głosu z 5 868 600 akcji, stanowiących 10,40 % liczby głosów na NWZ oraz 4,00 % ogólnej liczby głosów; 5. Pan Zbigniew Rachwał wykonywał prawo głosu z 4 316 727 akcji, stanowiących
7,65 % liczby głosów na NWZ oraz 2,94 % ogólnej liczby głosów; 6. Pan Sergiusz Frąckowiak wykonywał prawo głosu z 4 000 000 akcji, stanowiących 7,09 % liczby głosów na NWZ oraz 2,72 % ogólnej liczby głosów; 7. Pan Roman Trębacz wykonywał prawo głosu z 3 572 898 akcji, stanowiących 6,33 % liczby głosów na NWZ oraz 2,43 % ogólnej liczby głosów. Na jedną akcję przypadał jeden głos. Liczba akcji i głosów w Spółce w dniu zwołania NWZ wynosiła 146 850 600. Kapitał zakładowy reprezentowany na NWZ wynosił 5 640 367,60 PLN, co stanowiło 56 403 676 szt. akcji i tyle samo głosów, stanowiących 38,41 % ogólnej liczby akcji Emitenta i 38,41 % ogólnej liczby głosów. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 1995 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SKYSTONE CAPITAL S.A.
(pełna nazwa emitenta)
SKYSTONE CAPITAL S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-757 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Garbary 95B/10
(ulica) (numer)
061 851 60 25 061 851 74 28
(telefon) (fax)
info@skystone.pl www.skystone.pl
(e-mail) (www)
526-10-33-372 010960117
(NIP) (REGON)
d14iz5o

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-15 Piotr Kardach Prezes Zarządu
2014-10-15 Łukasz Marczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14iz5o

Podziel się opinią

Share
d14iz5o
d14iz5o