Trwa ładowanie...
d33i9s5
espi

T2 INVESTMENT S.A. - Transakcje akcjami Emitenta (9/2011)

T2 INVESTMENT S.A. - Transakcje akcjami Emitenta (9/2011)

Share
d33i9s5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | T2 INVESTMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje akcjami Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 2 grudnia 2011 r. otrzymał zawiadomienie od osoby pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej, o transakcjach akcjami Emitenta dokonanej przez tę osobę. Osoba zobowiązana do przekazania informacji od dnia 30 września 2011 r. do dnia 30 listopada 2011 r. nabyła łącznie 21.343 akcji T2 Investment S.A. po średniej cenie 1,46 zł za akcję. Transakcje zostały zawarte na rynku NewConnect. Poniżej wyszczególnienie zawartych transakcji: - kupno 1.670 akcji po cenie 1,50 zł w dniu 30 września 2011 r. - kupno 2.000 akcji po cenie 1,50 zł w dniu 4 października 2011 r. - kupno 343 akcji po cenie 1,41 zł w dniu 4 października 2011 r. - kupno 2.000 akcji po 1,41 w dniu 6 października 2011 r. - kupno 2.000 akcji po 1,42 w dniu 7 października 2011 r. - kupno 1 akcji po 1,40 zł w dniu 29 listopada - kupno 3.999 akcji po 1,57 zł w dniu 29 listopada, - kupno 3.000 akcji po 1,49 zł w dniu 30 listopada, - kupno 2.330 akcji po 1,50 zł w dniu 30 listopada, - kupno 4.000 akcji po 1,33 w dniu 30
listopada. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na przekazanie danych osobowych do wiadomości publicznej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33i9s5

| | | T2 INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | T2 INVESTMENT S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-476 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jasielska 16a | | 16a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (61) 664 80 00 | | (61) 664 80 29 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7823089018 | | 639525179 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-02 Tomasz Tyliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33i9s5

Podziel się opinią

Share
d33i9s5
d33i9s5