Trwa ładowanie...
d3gh0lb
espi

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z człon...

TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA - Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki (38/2013)
Share
d3gh0lb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-27
Skrócona nazwa emitenta
TAXUS FUND SPÓŁKA AKCYJNA
Temat
Informacja o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z członkami organów Spółki
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Taxus Fund Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż Spółka powzięła wiadomości, w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu akcji Spółki przez osobę blisko związaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, z Prezesem Zarządu Spółki (Piotrem Jędrzejczakiem), Członkiem Rady Nadzorczej Spółki (Moniką Ostruszką) oraz Członkiem Rady Nadzorczej Spółki (Pawłem Walczakiem), tj. przez Nova Invest Spółkę Akcyjną w Łodzi. Zgodnie z zawiadomieniami przekazanymi przez Piotra Jędrzejczaka ? Prezesa Zarządu Spółki, Monikę Ostruszkę ? Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz Pawła Walczaka ? Członka Rady Nadzorczej Spółki, w/w osoba blisko związana ze wskazanymi członkami organów Spółki, tj. Nova Invest SA na sesji w dniu 22 marca 2013 roku, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, nabyła 1.000 akcji po jednostkowej cenie zakupu wynoszącej 0,09 zł za jedną akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Piotr Jędrzejczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gh0lb

Podziel się opinią

Share
d3gh0lb
d3gh0lb