Trwa ładowanie...
d13a8ae
espi

AB S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy (36/2010)

AB S.A. - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy (36/2010)

Share
d13a8ae
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-23
Skrócona nazwa emitenta
AB S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent), zgodnie z §5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 33 poz. 259), informuje, że w dniu 23 grudnia 2010 roku Emitent powziął informacje o podpisaniu aneksu z dnia 9 grudnia 2010 roku (Aneks) do Umowy Faktoringu z dnia 3 września 2009 roku (Umowa) pomiędzy Emitentem a firmą SEB Commercial Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Faktor).Zawarty Aneks zwiększa limit do 90.000.000 PLN.Pozostałe warunki pozostają bez zmian i przedstawione zostały w RB 35/2009.Kryterium uznania Umowy za znaczącą stanowi wartość maksymalnego limitu przyznanego finansowania, który przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13a8ae

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Andrzej Przybyło Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13a8ae

Podziel się opinią

Share
d13a8ae
d13a8ae