Trwa ładowanie...
d3rraca

ACTION S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2012 (5/2012)

ACTION S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2012 (5/2012)

Share
d3rraca
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-31
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2012
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ACTION S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych spółki ACTION S.A. za rok obrotowy 2012 rozpoczynający się 1 stycznia 2012 roku, a kończący się 31 grudnia 2012. Raporty kwartalne i skonsolidowane raporty kwartalne: I kwartał 2012 - 15 maja 2012 r. III kwartał 2012 - 14 listopada 2012 r. IV kwartał 2012 - 1 marca 2013 r. Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33 poz. 259), Spółka nie będzie publikowała raportu za II kwartał 2012. Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny 2012 - 31 sierpnia 2012 r. Raport roczny i skonsolidowany raport roczny 2012 - 30 kwietnia 2013 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rraca

| | | ACTION Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ACTION S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-248 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jana Kazimierza | | 46/54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 3321601 | | 022 3321610 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@action.pl | | www.action.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5271107221 | | 011909816 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2012-01-31 Andrzej Biały Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3rraca

Podziel się opinią

Share
d3rraca
d3rraca