Trwa ładowanie...
dbzeu6m

Aktywa netto TFI wzrosły w maju o 3,1 proc. do 164 mld zł - IZFiA

10.06. Warszawa (PAP) - Aktywa netto zgromadzone w TFI wzrosły w maju 2013 r. o 3,1 proc. i wyniosły na koniec miesiąca 164 mld zł. To dwunasty z rzędu miesięczny wzrost wartości...

Share
dbzeu6m

10.06. Warszawa (PAP) - Aktywa netto zgromadzone w TFI wzrosły w maju 2013 r. o 3,1 proc. i wyniosły na koniec miesiąca 164 mld zł. To dwunasty z rzędu miesięczny wzrost wartości aktywów funduszy - wynika z raportu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Analiz Online.

Od maja 2012 roku aktywa TFI zwiększyły się o ponad 30 proc.

W opinii autorów raportu przyrost środków w maju wynikał z dwóch czynników. Pierwszym z nich była duża nadwyżka wpłat nad wypłatami, która według szacunków wyniosła +3,0 mld zł. Ponadto wpływ na wzrost wartości aktywów miał dodatni wynik z zarządzania, który w minionym miesiącu osiągnął najwyższą wartość w tym roku (+2,2 mld zł). Głównym tego powodem był powrót dobrej koniunktury na polski rynek akcji.

Właśnie fundusze akcyjne odnotowały w minionym miesiącu najwyższą dynamikę przyrostu aktywów ze wszystkich segmentów, wynoszącą +8,8 proc., co odpowiada kwocie +2,2 mld zł. Tak wysoka dynamika została osiągnięta również dzięki istotnemu napływowi nowych środków.

dbzeu6m

W sumie wartość aktywów funduszy akcyjnych na koniec maja przekroczyła 26,7 mld zł, a ich udział w rynku wzrósł do ponad 16 proc. To jednak wciąż niemal o połowę mniej niż pod koniec 2007 roku, kiedy aktywa takich funduszy w zarządzaniu wynosiły 50,4 mld zł, a ich udział w rynku sięgał 35 proc.

Majowy przyrost aktywów notowały zarówno fundusze akcji polskich, po kwietniowej przerwie, kiedy skurczyły się o -3,5 proc., jak i rozwiązania inwestujące na rynkach zagranicznych. W przypadku tych ostatnich aktywa zyskują na wartości nieprzerwanie od listopada 2012 r.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że coraz niższe oprocentowanie depozytów skłania część inwestorów do przenoszenia środków do funduszy inwestycyjnych. W pierwszej kolejności klienci wybierają fundusze o bezpieczniejszej strategii, czyli pieniężne oraz dłużne. W przypadku funduszy inwestujących głównie w obligacje w napływie środków nie przeszkodziło pogorszenie koniunktury na rynku długu. Indeks obligacji skarbowych IROS stracił w maju 0,9 proc., co przełożyło się na słabsze wyniki funduszy dłużnych. Mimo to, ten segment rynku zwiększył aktywa o 1,4 mld zł, głównie dzięki wysokiemu bilansowi sprzedaży.

Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach dłużnych wzrosła o 3,2 proc. w ujęciu miesięcznym, do 45,9 mld zł. Fundusze dłużne nadal stanowią największy segment polskiego rynku, z 28-proc. udziałem w łącznych aktywach netto.

dbzeu6m

W maju po raz kolejny wysoką dynamikę zmian zanotowały fundusze absolutnej stopy zwrotu. Dzięki wysokiemu saldu wpłat i wypłat, osiągniętemu m.in. dzięki uruchomieniu nowego funduszu tego typu, wartość środków zgromadzonych w segmencie absolutnej stopy zwrotu osiągnęła niemal 5,5 mld zł. To o 231 mln zł, czyli 4,4 proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

W maju po raz pierwszy w tym roku wzrosły aktywa zgromadzone w funduszach mieszanych. Ich wartość na koniec miesiąca sięgnęła 20,2 mld zł i była o 2,4 proc. (483 mln zł) wyższa niż na koniec kwietnia. To głównie konsekwencja lepszej koniunktury na polskim rynku akcji, która wpłynęła pozytywnie na wyniki funduszy.

Największy spadek aktywów odnotowały fundusze rynku surowców. Wartość zgromadzonych w tym segmencie środków zmniejszyła się o 9,2 proc., do 320 mln zł, najmniej od października 2010 roku.

Notowania surowców nie nadrobiły jeszcze strat ze spadków cen w kwietniu. Kurs kontraktów na złoto nadal jest o kilkanaście procent niższy niż dwa miesiące temu. Przeceny nie nadrobiły jeszcze inne popularne wśród inwestorów surowce jak miedź czy ropa.

W maju skurczyły się również aktywa funduszy ochrony kapitału, o 1,4 proc., do 2,2 mld zł. Spadek wartości zarządzanych środków to w głównej mierze efekt zakończenia działalności dwóch funduszy KBC TFI. (PAP)

pr/ asa/

dbzeu6m

Podziel się opinią

Share
dbzeu6m
dbzeu6m