Trwa ładowanie...
dk4tbqn

ALIOR BANK S.A. - Przygotowanie Alior Banku S.A. do połączenia z Meritum Bankiem ICB S.A. ? proce ...

ALIOR BANK S.A. - Przygotowanie Alior Banku S.A. do połączenia z Meritum Bankiem ICB S.A. ? proces racjonalizacji zatrudnienia i nowy model dystrybucji (27/2015)

Share
dk4tbqn

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ALIOR BANK S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przygotowanie Alior Banku S.A. do połączenia z Meritum Bankiem ICB S.A. ? proces racjonalizacji zatrudnienia i nowy model dystrybucji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Pięć tygodni po podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec nabycia przez Alior Bank S.A. (dalej: ?Bank?, ?Alior Bank?) akcji Meritum Bank ICB S.A. Zarząd Banku informuje o podjęciu działań mających na celu realizację komunikowanych już efektów synergii związanych z planowanym połączeniem obu banków. W związku z planowanym połączeniem Alior Bank zainicjował proces racjonalizacji zatrudnienia oraz zmian w obecnym modelu dystrybucji. Nowy model uwzględni zarówno osiągnięcie synergii kosztowych związanych z pokrywającą się siecią placówek obu banków, jak również zmieniające się potrzeby klientów banków wynikające z dynamicznego wzrostu popularności bankowości internetowej i mobilnej. Planowany w związku z powyższym proces redukcji etatów będzie przeprowadzany w formie zwolnień grupowych, które potrwają od początku kwietnia do końca grudnia 2015 roku i obejmą do 1000 etatów w obu bankach. Intencją Zarządu Banku jest zapewnienie pracownikom
objętym procesem zwolnień grupowych dodatkowych odpraw adekwatnych do stażu pracy. W ramach nowego modelu dystrybucji Alior Bank m. in. wyodrębni kilkadziesiąt dużych, flagowych oddziałów, w których zaproponuje klientom indywidualnym i biznesowym najwyższą jakość obsługi i produkty klasy private banking dostępne do tej pory przede wszystkim dla klientów zamożnych. Podjęte decyzje przyczynią się do znaczącej poprawy efektywności Banku oraz będą stanowić istotną składową działań mających na celu jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału Alior Banku i Meritum Banku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Preparation Alior Bank S.A. for the merger with Meritum Bank ICB SA - The process of rationalization of employment and a new distribution model Five weeks after the Polish Financial Supervision Authority’s decision that no obstacles had existed to object against the Alior Bank S.A. (the “Bank”, “Alior Bank”) acquiring shares of Meritum Bank ICB S.A. The Management Board of the Bank informs about taking measures aiming at implementation of already communicated synergies related to the scheduled merger of both banks. In connection with the scheduled merger, Alior Bank initiated a process of rationalization of employment and changes in the current distribution model. The new model takes into account both the cost synergies related to the overlapping parts of distribution networks of both banks, as well as changing needs of customers of the banks resulting from the dynamic growth of Internet and mobile banking. Planned job cuts will be carried out in the form of layoffs program, which will take place from
the beginning of April until the end of December 2015 and will include up to 1,000 jobs in both banks. The Management Board of the Bank intends to ensure adequate severance packages corresponding with employees employment period to all employees covered by the collective layoffs program. Under the new distribution model, Alior Bank i.a. will separate several dozens of large, flagship branches in which it will offer to individual and business customers the highest quality of service and private banking class products available so far primarily for wealthy clients. Taken decisions will contribute to the Bank’s significant efficiency improvement to fully utilize Alior Bank and Meritum Bank potential. | | |
| | | | |

dk4tbqn

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALIOR BANK S.A. | | Banki (ban) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-232 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Łopuszańska | | 38D | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 555 22 22 | | 22 555 23 23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@alior.pl | | www.aliorbank.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 107-001-07-31 | | 141387142 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Piotr Bystrzanowski Dyrektor DRI

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dk4tbqn

Podziel się opinią

Share
dk4tbqn
dk4tbqn