Trwa ładowanie...
d40z7qf
d40z7qf
espi

ATM - Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2010 (2/2011)

ATM - Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2010 (2/2011)
Share
d40z7qf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2010 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W raporcie bieżącym 25/2006 z 08.06.2006 Zarząd ATM S.A. ogłosił politykę dywidendy, zgodnie z którą rekomendował corocznie Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy na jedną akcję w wysokości uzależnionej od notowań akcji w ostatnim miesiącu roku, po zastosowaniu wskaźnika EURIBOR powiększonego o 0,5%. Ze względu na kryzys finansowy Zarząd spółki odstąpił od rekomendacji zgodnej z polityką dywidendy w odniesieniu do podziału zysku za rok 2008 i 2009, o czym poinformował w raportach bieżących 10/2009 oraz 06/2010. Obecnie sytuacja na rynkach finansowych stabilizuje się, więc Zarząd nie widzi przeszkód dla przywrócenia polityki dywidendy w odniesieniu do podziału zysku za rok 2010. Tym samym, zgodnie z oświadczeniem zawartym w opublikowanym raporcie okresowym za IV kwartał 2010 r., będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 0,23 zł na jedną akcję, co daje łączną kwotę dywidendy w wysokości 8 358 969,12 zł. Rekomendowana wysokość dywidendy została ustalona na podstawie
średniej ceny akcji ATM na zamknięciu notowań w grudniu 2010 r. (11,47 zł) oraz rocznego wskaźnika EURIBOR z 31.12.2010 r. (1.507%).Jednocześnie Zarząd oświadczył, że w przypadku pogorszenia się sytuacji na rynkach finansowych i utrudnieniach w pozyskaniu finansowania inwestycji możliwa jest zmiana tej decyzji i rekomendacja przeznaczenia całego zysku za rok 2010 na kapitał rezerwowy Spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATM SA
(pełna nazwa emitenta)
ATM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-186 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grochowska 21a
(ulica) (numer)
022 5156660 022 5156 600
(telefon) (fax)
inwestor@atm.com.pl atm.com.pl
(e-mail) (www)
1130059989 012677986
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Roman Szwed Prezes Zarządu
2011-02-25 Tadeusz Czichon Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40z7qf

Podziel się opinią

Share
d40z7qf
d40z7qf