Trwa ładowanie...
d1nr7go

Barometr Consumer Finance w I kw. wzrósł do 66,7 pkt - KPF, IRG SGH

07.02. Warszawa (PAP) - Wartość Barometru KPF-IRG, odzwierciedlającego sytuację na rynku consumer finance, w I kwartale 2013 roku wzrosła z 65,7 do 66,7 pkt - wynika z badań...

Share
d1nr7go

07.02. Warszawa (PAP) - Wartość Barometru KPF-IRG, odzwierciedlającego sytuację na rynku consumer finance, w I kwartale 2013 roku wzrosła z 65,7 do 66,7 pkt - wynika z badań Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH. Jest to trzeci kwartał z rzędu, w którym wskazania barometru poprawiają się.

"Wzrost barometru daje nadzieje do przełamania negatywnych tendencji na rynku kredytów konsumenckich. Choć należy mieć na uwadze, że nastroje gospodarstw domowych są w ostatnim okresie bardzo wahliwe i może to być poprawa chwilowa" - napisano w komentarzu do opublikowanego w czwartek badania.

"Obecna poprawa nastrojów w połączeniu ze spodziewanym złagodzeniem polityki sektora bankowego w najbliższych miesiącach może wpłynąć na zwiększenie dynamiki zadłużenia gospodarstw domowych - szczególnie w obszarze kredytów konsumpcyjnych. Choć to zależy od stopnia złagodzenia polityki kredytowej" - dodano.

d1nr7go

Autorzy badań wskazują, że obecny wzrost wartości barometru jest w głównej mierze uwarunkowany systematyczną poprawą klimatu oraz skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych.

"Czynniki te będą wpływały na wzrost nadwyżki środków w sektorze bankowym. Nadwyżka ta powinna zostać spożytkowana na zwiększenie akcji kredytowej. Wykorzystanie tych środków na akcję kredytową jest tym bardziej prawdopodobne, że Rada Polityki Pieniężnej w ostatnim okresie systematycznie obniża koszt pieniądza. Dzięki potencjalnie niższym poziomom oprocentowania kredytów, wielkość zgłaszanego przez gospodarstwa domowe popytu na kredyt powinna rosnąć" - napisano.

"Do pozytywnego obrazu można również zaliczyć poprawę w obszarze prognozy sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Saldo dla pytania dotyczącego prognozy sytuacji finansowej wzrosło już o ponad 10 pkt proc. względem poprzedniego roku, co stanowi sygnał, że gospodarstwa domowe zaczynają mieć mniejsze obawy związane z sytuacją dochodową, kosztami oraz sytuacją na rynku pracy. To może być czynnikiem sprzyjającym zmniejszeniu powściągliwości w sięganiu po produkty kredytowe" - dodano.

Z przeprowadzonego badania wynika, że raczej nie należy się spodziewać, że gospodarstwa domowe sięgną po produkty kredytowe przeznaczone na zakup dóbr trwałych.

d1nr7go

"(...) Od trzech kwartałów obserwowany jest wzrost ostrożności w prognozowaniu wzrostu wydatków na zakup dóbr trwałych. Niestety, również w danych dotyczących sprzedaży detalicznej trudno doszukać się pozytywnych sygnałów dotyczących popytu na dobra trwałe. W grudniu sprzedaż detaliczna w ujęciu rocznym spadła" - głosi raport.

Jednocześnie autorzy zaznaczają, że uwzględniając wskazania barometru i konfrontując je z wciąż bardzo trudną sytuacją na rynku kredytów można przypuszczać, że w kolejnych miesiącach może dojść do nieznacznego odbicia na rynku kredytów dla gospodarstw domowych.

"Wydaje się jednak, że wychodzenie tego rynku ze stagnacji będzie bardzo powolne, ponieważ po stronie gospodarstw domowych poprawa jest wciąż bardzo niewielka, a skłonność do finansowania zakupów kredytem znacząco spadła" - napisano. (PAP)

bg/ asa/

d1nr7go

Podziel się opinią

Share
d1nr7go
d1nr7go