Trwa ładowanie...
d4mrdlg
d4mrdlg

Będą kary za sprzedaż produktów ekologicznych niespełniających wymogów

Za wprowadzenie do obrotu produktu oznakowanego jako ekologiczny, który nie spełnia wymogów będzie grozić kara finansowa - zakłada projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym. W czwartek został on przesłany do II czytania.
Share
d4mrdlg

Projektem tym zajmowała się sejmowa komisja rolnictwa i po przeprowadzeniu pierwszego czytania skierowała go do dalszych prac sejmowych. Wniosek PiS o skierowaniu projektu do prac w podkomisji został odrzucony.

Projektowane przepisy wdrażają unijne rozporządzenie, które obowiązuje od 1 stycznia 2009 r. Projekt ten ma charakter kompetencyjny. Określa, jakie organy mają się zajmować działalnością ekologiczną.

Według nowych przepisów, każdy artykuł znajdujący się na rynku i oznakowany jako produkt rolnictwa ekologicznego musi pochodzić od producenta znajdującego się pod kontrolą jednostki certyfikującej. Kara za wprowadzanie do obrotu produktu "eko", który nie spełnia wymogów, może wynieść do 200 proc. korzyści majątkowej uzyskanej z jego sprzedaży.

d4mrdlg

W Polsce działa obecnie dziesięć jednostek certyfikujących. Są to organizacje upoważnione przez ministra rolnictwa do sprawowania kontroli nad rolniczymi gospodarstwami ekologicznymi, nad przetwórstwem produktów ekologicznych oraz wprowadzaniem ich do obrotu.

Finansowo może być też ukarana jednostka certyfikująca, która nie dopełniła obowiązków np. nie przekazała do Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHAR-S) wykazu producentów ekologicznych lub innych informacji, a także za wydanie certyfikatu producentom, którzy nie spełniają wymogów dotyczących rolnictwa ekologicznego.

Jak powiedział wiceminister rolnictwa Artur Ławniczak, projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym określa też zasady zgłoszenia producentów rozpoczęcia działalności ekologicznej. Dodał, że nowe przepisy wprowadzają zasadę tzw. "jednego okienka" przy rejestracji działalności ekologicznej. Taki wniosek ma być składany do jednostki certyfikującej.

Projektowane przepisy dają kompetencję ministrowi rolnictwa do upoważniania w drodze decyzji organizacji do działania jako jednostki certyfikujące, minister też będzie takie upoważnienia mógł cofnąć.

Nadzór nad produkcją ekologiczną ma sprawować Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Będzie on nie tylko przeprowadzał kontrole, ale także gromadził dane o producentach ekologicznych.

Projektowane przepisy mają zastąpić ustawę z 2004 r. Nowe regulacje mają wejść w życie 14 dni po ich ogłoszeniu.

d4mrdlg

Podziel się opinią

Share
d4mrdlg
d4mrdlg