Trwa ładowanie...
d1uqign

BLU PRE IPO S.A. - Nabycie akcji BLU PRE IPO S.A. przez członka rady nadzorczej. (1/2012)

BLU PRE IPO S.A. - Nabycie akcji BLU PRE IPO S.A. przez członka rady nadzorczej. (1/2012)

Share
d1uqign
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-30
Skrócona nazwa emitenta
BLU PRE IPO S.A.
Temat
Nabycie akcji BLU PRE IPO S.A. przez członka rady nadzorczej.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
BLU PRE IPO S.A. informuje, że w dniu 30 stycznia 2012 r. otrzymała zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta przez członka rady nadzorczej. W dniu 4 lutego 2011 r. członek rady nadzorczej nabył 50.000 akcji Emitenta po średniej cenie 0,12 zł (dwanaście groszy) za każdą akcję. Transakcja została zawarta na rynku New Connect na sesji zwykłej. Członek rady nadzorczej nie wyraził zgody na przekazanie swoich danych osobowych do wiadomości publicznej.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uqign

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Mariusz Obszański Prezes Zarządu Mariusz Obszański

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uqign

Podziel się opinią

Share
d1uqign
d1uqign