Trwa ładowanie...
d3q0xhj

BNP Paribas BP chce pozyskać z oferty publicznej akcji serii O ok. 300 mln zł (opis)

20.06. Warszawa (PAP) - BNP Paribas Bank Polska chce pozyskać z oferty publicznej akcji serii O ok. 300 mln zł brutto. Środki pozyskane z emisji bank chce przeznaczyć w 94 proc....

Share
d3q0xhj

20.06. Warszawa (PAP) - BNP Paribas Bank Polska chce pozyskać z oferty publicznej akcji serii O ok. 300 mln zł brutto. Środki pozyskane z emisji bank chce przeznaczyć w 94 proc. wsparcie rozwoju akcji kredytowej, zaś pozostałe 6 proc. na unowocześnienie bankowości internetowej i modernizację sieci oddziałów - podano w prospekcie emisyjnym.

"W zależności od ostatecznej Ceny Akcji Oferowanych zamiarem Banku jest uzyskanie wpływów brutto z emisji Akcji Oferowanych w ramach Oferty na poziomie około 300 mln zł. Wysokość wpływów netto z emisji Akcji Oferowanych będzie dodatkowo uzależniona od rzeczywistej łącznej wielkości kosztów Oferty, szacowanych na Datę Prospektu na około 14 mln zł" - napisano.

Cena maksymalna akcji oferowanych na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych wynosi 45,00 zł.

W prospekcie podano, że środki pozyskane z emisji bank chce przeznaczyć w 94 proc. wsparcie rozwoju akcji kredytowej, zaś pozostałe 6 proc. na unowocześnienie bankowości internetowej oraz modernizację sieci oddziałów.

d3q0xhj

"Większość wpływów z Oferty (około 94 proc.) zostanie przeznaczona na cele wsparcia rozwoju akcji kredytowej, z czego około 60 proc. tej kwoty zostanie wykorzystane na wsparcie rozwoju segmentu detalicznego, zaś około 40 proc. na wsparcie rozwoju segmentu korporacyjnego" - napisano.

"Pozostałą część wpływów z Oferty (około 6 proc.) Bank planuje przeznaczyć na wsparcie planu inwestycyjnego w 2013 r. w zakresie unowocześnienia bankowości internetowej oraz modernizacji sieci oddziałów" - dodano.

Podano, że BNP Paribas BP zamierza wykorzystać wpływy z Oferty do końca 2015 r.

W prospekcie podano również, że w okresie realizacji przez bank postępowania naprawczego zysk jest przeznaczany na pokrycie strat a następnie zwiększenie funduszy własnych.

d3q0xhj

"Nawet w przypadku zakończenia postępowania naprawczego, do roku 2015 Bank zamierza nadal kontynuować politykę niewypłacania dywidendy i przeznaczania zysków na zwiększenie funduszy własnych" - napisano.

"Po roku 2015, zakładając uprzednie zakończenie postępowania naprawczego, zarząd zamierza zarekomendować wypłatę dywidendy, zgodnie z praktyką rynkową" - dodano.

Na początku czerwca walne zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska zdecydowało o emisji 8,575 mln akcji serii O. Ostateczną wartość nominalną tych akcji ustalono na 35 zł. Oferta banku ma być adresowana do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz do wybranych inwestorów instytucjonalnych za granicą (poza USA).

Spółka chce zwiększyć liczbę akcji w wolnym obrocie do 15 proc., do czego zobowiązała się wobec KNF.

d3q0xhj

"Bank ma przy tym na względzie potrzebę sprostania wymogom adekwatności kapitałowej wynikającym z planowanego rozwoju działalności, w szczególności zwiększeniem wartości udzielonych kredytów" - napisano.

Poniżej przedstawiamy harmonogram oferty publicznej akcji serii O BNP Paribas Bank Polska.

20 czerwca - rozpoczęcie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

21 czerwca - rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.

d3q0xhj

26 czerwca do godziny 23:59 - zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.

27 czerwca - zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych, ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny akcji oferowanych.

27 czerwca lub około tej daty - opublikowanie ceny akcji oferowanych, ostatecznej liczby akcji oferowanych oraz liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów.

od 28 czerwca do 1 lipca - przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych.

2 lipca - ewentualne zapisy składane przez gwarantów oferty w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy o gwarantowanie oferty. Przydział akcji.

Do 9 lipca - zapisanie PDA na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

10 lipca lub około tej daty - pierwszy dzień notowania PDA na GPW.

Oferującym jest Dom Maklerski Banku Handlowego. (PAP)

kam/ mj/

d3q0xhj

Podziel się opinią

Share
d3q0xhj
d3q0xhj