Trwa ładowanie...
d1qti1x
d1qti1x
espi

C&C ENERGY SA - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów. (...

C&C ENERGY SA - Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów. (47/2010)
Share
d1qti1x

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 47 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | C&C ENERGY SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmniejszeniu stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje o otrzymaniu z ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienia z dnia 19.11.2010 r., w którym ING TFI S.A. działając w imieniu ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwartego, iż liczba głosów na WZA spółki Clean&Carbon Energy S.A posiadanych przez ING Parasol Inwestycyjny Otwarty spadła poniżej progu 5% ogólnej liczby na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki publicznej Clean&Carbon Energy S.AZgodnie z przedmiotowym zawiadomieniem na dzień 15 listopada br. ING Parasol Funduszy Inwestycyjnych Otwarty posiadał łącznie 5 241 410 szt. Akcji Clean&Carbon Energy S.A., co stanowiło 9,81% kapitału zakładowego tej spółki oraz dawało 9,81% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki według stanu sprzed rejestracji zmiany jej kapitału zakładowego oraz stanowiło 3,05% kapitału zakładowego i dawało 3,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki według stanu po rejestracji zmiany jej kapitału
zakładowego.Według stanu na dzień sporządzenia zawiadomienia ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada 4 724 226 szt. akcji Clean&Carbon Energy S.A. co stanowi 2,75% kapitału zakładowego tej spółki co daje 4 724 226 głosów na walnym zgromadzeniu Clean&Carbon Energy S.A. co stanowi 2,75% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-25 Wiesław Żurawski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qti1x

Podziel się opinią

Share
d1qti1x
d1qti1x