Trwa ładowanie...
d2390po

CAM MEDIA S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 marca 201 ...

CAM MEDIA S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 marca 2015 roku (8/2015)

Share
d2390po
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-12
Skrócona nazwa emitenta
CAM MEDIA S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 marca 2015 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 133), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CAM Media S.A. w dniu 11 marca 2015 roku. Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
UCHWALYPODJETEPRZEZNWZCAM MEDIA_11MARCA2015.pdf UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CAM MEDIA S.A. W DNIU 11 MARCA 2015

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2390po

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | CAM MEDIA S.A. | | Media (med) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-349 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Tamka | | 16 lok. U4 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (022) 828 08 85 | | (022) 828 08 86 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | biuro@cammedia.pl | | www.cammedia.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 525-22-87-848 | | 015664139 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski
2015-03-12 Paweł Orłowski Wiceprezes Zarządu Paweł Orłowski
2015-03-12 Adam Michalewicz Wiceprezes Zarządu Adam Michalewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2390po

Podziel się opinią

Share
d2390po
d2390po