Trwa ładowanie...
d2jdt5z
d2jdt5z
espi

CEZ, a.s. - Zmiany w radzie nadzorczej spółki ČEZ, a.s. (16/2011)

CEZ, a.s. - Zmiany w radzie nadzorczej spółki ČEZ, a.s. (16/2011)
Share
d2jdt5z
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-25
Skrócona nazwa emitenta
CEZ, a.s.
Temat
Zmiany w radzie nadzorczej spółki ČEZ, a.s.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24 lutego 2011 Rada przyjęła rezygnację dotychczasowego członka, dr hab. Lubomira Lízala, z datą zakończenia wykonywania funkcji w dniu 24.02.2011. dr hab. Lubomir Lízal był członkiem Rady Nadzorczej spółki ČEZ, a.s. od listopada 2010 i był nominowany przez Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej.Dr hab. Lubomír Lízal w dniu 13.02.2011 został mianowany przez prezydenta Republiki Czeskiej na członka rady bankowej Czeskiego Banku Narodowego (Česká národní banka). Ze względu na konflikt interesów zrezygnował z członkostwa w radzie nadzorczej spółki ČEZ, a.s.
Załączniki
Plik Opis
CEZ-016-2011_PL.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Changes in the Supervisory Board ofČEZ, a.s.At the Supervisory Board session of February 24, 2011, the Boardacknowledged the resignation of its current member Asst. Prof. LubomírLízal PhD.; his resignation took effect as of February 24, 2011. LubomírLízal was a member of CEZ’ Supervisory Board from November 2010 based ona nomination by the Czech Ministry of Finance.On February 13, 2011, the Czech President nominated Lubomír Lízal memberof the Czech National Bank Board. In order to avoid a potential conflictof interests, he resolved to end his membership in the Supervisory BoardofČEZ, a.s.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jdt5z

Podziel się opinią

Share
d2jdt5z
d2jdt5z