Trwa ładowanie...
d3okhib

CIR: wizyta premiera w Azji (komunikat)

...

d3okhib
d3okhib

03.09. Warszawa - CIR informuje:

W najbliższą niedzielę, 5 września br., premier Donald Tusk udaje się z wizytą do Indii i Wietnamu. Szef polskiego rządu spotka się z czołowymi politykami obu krajów oraz weźmie udział w Polsko-Indyjskim Forum Inwestycyjnym.

Pierwszym punktem wizyty premiera Tuska w Azji są Indie. Jest to pierwsza od 7 lat wizyta szefa polskiego rządu w tym kraju. Będzie ona okazją do kontynuowania rozmów na najwyższym szczeblu, rozpoczętych w czasie wizyty prezydent Indii w Polsce w kwietniu 2009 r. Wśród tematów pojawią się kwestie współpracy gospodarczej obu krajów. Szef rządu weźmie też udział w Polsko-Indyjskim Forum Inwestycyjnym w Bangalore i spotka się z przedstawicielami czołowych indyjskich firm. Strona indyjska nadała wizycie charakter państwowy, co jest wyrazem dużego znaczenia, jakie władze Indii do niej przywiązują.

W poniedziałek, 6 września, premier otworzy Polsko-Indyjskie Forum Inwestycyjne zorganizowane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Konfederację Przemysłu Indyjskiego przy współpracy Ambasady RP w New Delhi. W czasie forum przedstawione zostaną możliwości inwestycyjne w Polsce oraz oferty województwa małopolskiego i Łodzi. Planowane jest też podpisanie umowy o współpracy pomiędzy PAIiIZ a Konfederacją Przemysłu Indii. W Bangalore szef polskiego rządu spotka się także z gubernatorem stanu Karnataka Hansrajem Bhardwajem.

d3okhib

Następnego dnia premier Tusk spotka się z najważniejszymi osobami indyjskiej sceny politycznej: prezydent Pratibhą Patil, wiceprezydentem i przewodniczącym Rajya Sabha (izby wyższej parlamentu) Mohammadem Hamidem Ansarim, ministrem spraw zagranicznych Somanahallim Mallaiahem Kriszną i szefową Indyjskiego Kongresu Narodowego Sonią Gandhi. Rozmowy będą dotyczyły możliwości rozwoju współpracy inwestycyjnej oraz gospodarczej m.in. w przemyśle rolno-spożywczym, zaawansowanych technologiach, przemyśle obronnym, farmaceutycznym i energetyce. Poruszona zostanie też kwestia współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, kwestie europejskie oraz problematyka walki z terroryzmem. W programie wizyty premiera Tuska w Indiach jest także spotkanie z Sushmą Swaraj liderką Indyjskiej Partii Ludowej - największej partii opozycyjnej. Szef rządu spotka się też z przedstawicielami czołowych indyjskich firm.

Wartość wymiany handlowej między Polską a Indiami systematycznie rosła do 2008 r. (do 1.281,77 mln USD). W 2009 r. obroty nieco spadły i wyniosły 1.141,94 mln USD (polski eksport wyniósł 337,37 mln USD, import 803,68 mln USD). W pierwszej połowie 2010 r. odnotowano wzrost obrotów o 13 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2009 r. (626,49 mln USD), przy 18-procentowym wzroście polskiego eksportu. Nadal utrzymuje się po stronie polskiej ujemne saldo w obrotach handlowych. Polska eksportuje do Indii głównie wyposażenie elektrowni, kolei, sprzęt górniczy, chemikalia, metale i maszyny. Do najważniejszych towarów importowanych należą herbata, kawa, tytoń, pieprz, włókna i wyroby z bawełny.

Polem do rozwoju są także inwestycje zagraniczne. Na koniec 2008 r. wartość indyjskich inwestycji wyniosła 28 mln euro i stanowiła 0,04 proc. bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce. Indyjscy przedsiębiorcy inwestują głównie w sektorach: IT, outsourcingu biznesowym, samochodowym, maszynowym, produkcji stali. Stan polskich inwestycji w Indiach na koniec 2008 r. wyniósł ok. 35,6 mln euro.

Polska i Indie bardzo dobrze współpracują w zakresie kultury i edukacji. W styczniu 2010 r. uroczyście zainaugurowano działalność Centrum Badań nad Współczesnymi Indiami przy Uniwersytecie Warszawskim. Centrum powstało dzięki grantowi Komisji Europejskiej. Jest to jeden z niewielu ośrodków w Europie zajmujących się współczesnymi Indiami i jedyny w Europie Środkowo-Wschodniej. Współpracę nawiązały też parlamenty obu krajów. W lutym 2008 r. ukonstytuowała się Polsko-Indyjska Grupa Parlamentarna. W czasie wizyty szefa polskiego rządu w Indiach planowane jest podpisanie umowy ,,Program współpracy między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP a Ministerstwem Kultury RI''.

d3okhib

Kolejnym punktem wizyty premiera Tuska w Azji jest Wietnam. Wizyta szefa rządu będzie potwierdzeniem dobrych stosunków obu krajów oraz kontynuacją współpracy prowadzonej na niższych szczeblach - w 2008 r. w Wietnamie był minister obrony narodowej, w 2009 r. ministrowie spraw zagranicznych oraz rolnictwa i rozwoju wsi. Polskę co roku odwiedzają delegacje wietnamskie reprezentujące różne segmenty administracji państwowej, by zapoznać się z polskimi doświadczeniami transformacji gospodarczej i zarządzania państwem.

W Wietnamie premier Donald Tusk spotka się z premierem Nguyenem Tanem Dungiem, prezydentem Nguyenem Minhem Trietem i sekretarzem generalnym partii Nongiem Ducem Manhem. Rozmowy będą dotyczyć m.in. spraw międzynarodowych i współpracy kulturalnej m.in. w zakresie ochrony i renowacji zabytków. Ważnym tematem spotkań będzie współpraca gospodarcza między obu krajami m.in. w przemyśle wydobywczym, stoczniowym, chemicznym, zbrojeniowym, farmaceutyczno-medycznym, energetycznym, ochrony środowiska, renowacji zabytków i rolno-spożywczym.

W 2009 r. wartość obrotów handlowych między Polską i Wietnamem wyniosła 520 mln USD. Jednocześnie 304 mln USD wyniosło saldo ujemne po stronie Polski. Inwestycje wietnamskie w Polsce są szacowane na 7,9 mln USD, zaś polskie w Wietnamie - ok. 20 mln USD. Zarówno w zakresie wymiany handlowej, jak i inwestycji istnieją pola do rozwoju współpracy polsko-wietnamskiej. W czasie wizyty w Wietnamie planowane jest podpisanie: umowy o współpracy wojskowej resortów obrony, porozumienia o współpracy między ministerstwami spraw zagranicznych obu krajów, listu intencyjnego o współpracy weterynaryjnej oraz o współpracy ministerstw środowisk Polski i Wietnamu.

d3okhib

W Hanoi premier Tusk spotka się też z absolwentami polskich uczelni, wśród których są osobistości życia publicznego Wietnamu m.in. prezydent Hanoi Nguyen The Tao i minister środowiska i zasobów naturalnych Pham Khoi Nguyen.

Wizyta premiera w Indiach i Wietnamie (program)

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że prezes Rady Ministrów Donald Tusk wraz z Małżonką w dniach 6-10 września br. złoży wizytę państwową w Indiach oraz wizytę oficjalną w Wietnamie.

d3okhib

Program wizyt przewiduje m.in.:

INDIE (czas w Indiach = czas polski + 3,5 godz., wszystkie punkty według czasu lokalnego)

Poniedziałek, 6 września br., Bangalore

Godz.7.30 Powitanie premiera D. Tuska i Małżonki przez: Ambasadora RP w Republice Indii P.Kłodkowskiego z Małżonką, Ambasadora Republiki Indii w RP D. Vohrę z Małżonką, Ministra Rządu Stanu Karnataka, Szefa Protokołu stanowego V.G.Divakar, przedstawicieli Gubernatora stanu Karnataka, przedstawicieli Premiera stanu Karnataka

d3okhib

Lotnisko Bangalore International, Photo opp. przy powitaniu

Godz.11.00 Udział premiera w Forum Biznesowym z przedstawicielami biznesu indyjskiego

Hotel Leela Palace, Meeting Room, otwarte dla mediów

Scenariusz:

- 11.00-11.10 - otwarcie Forum i powitanie Prezesa RM przez przedstawiciela organizatora

- 11.10-11.30 - wystąpienie Prezesa RM

Godz.12.00 Spotkanie prezesa Rady Ministrów z Gubernatorem Stanu Karnataka Shri Hans Raj BhardwajRaj Bhavan, Photo opp. na początku spotkania

d3okhib

Godz.19.40 Przylot delegacji do New Delhi i powitanie Prezesa Rady Ministrów i Małżonki przez: Sekretarza Stanu w Urzędzie Premiera, Wiceminister Spraw Zagranicznych, dyrektora dep. Ds. Europy B.B. Harrison

Photo opp. przy powitaniu

Wtorek, 7 września br., New Delhi

Godz.9.00 Ceremonia oficjalnego powitania premiera RP i Małżonki przez premiera RI Manmohana Singha z Małżonką Pałac Prezydencki Rashtrapati Bhavan, otwarte dla mediów

Godz.9.30 Ceremonia złożenia wieńca oraz wpis do księgi pamiątkowej przez prezesa Rady Ministrów w Mauzoleum Mahatmy Gandhiego

Godz.10.45 Wizyta ministra spraw zagranicznych RI Shri S.M. Krishny u premiera RP

Hotel ITC Maurya, sala konferencyjna, photo opp. na początku spotkania

Godz.11.15 Wizyta szefowej opozycji Sushmy Swaraj u premiera RP

Hotel ITC Maurya, sala konferencyjna, photo opp. na początku spotkania

Godz.12.00 Spotkanie premiera D. Tuska z Prezydent Indii Pratibhy Devisingh Patil

Pałac Prezydencki Rashtrapati Bhavan, photo opp. przy powitaniu

Godz.13.00 Śniadanie robocze premiera RP D. Tuska z przedstawicielami biznesu indyjskiego

Hotel ITC Maurya, photo opp.

Godz.16.00 Wizyta prezesa Rady Ministrów u Wiceprezydenta Republiki Indii Mohammada Hamid Ansariego, urzędującego Przewodniczącego Rajya Sabha (wyższa izba parlamentu)

Siedziba Wiceprezydenta, photo opp. na początku spotkania

Godz.16.25 Spotkanie prezesa Rady Ministrów D. Tuska z Sonią Gandhi

Siedziba Kongresu Indyjskiego, photo opp. na początku

Godz.19.00 Powitanie prezesa Rady Ministrów przez Premiera Republiki Indii Manmohana Singha

Hyderabad House, Deccan Suite, photo opp. przy powitaniu

Godz.19.10 Spotkanie premierów w wąskim gronie

Godz.19.30 Spotkanie plenarne obu delegacji pod przewodnictwem premierów Polski i Indii

Hyderabad House, Conference Room, photo opp. na początku spotkania

Godz.20.30 Uroczysty obiad wydawany przez Premiera Republiki Indii na cześć prezesa Rady Ministrów i Małżonki

Sala Balowa, photo opp. podczas przedstawiania delegacji

Środa, 8 września br.,

Godz.12.30 Wylot delegacji do Hanoi i ceremonia pożegnania

Photo opp. przy pożegnaniu

WIETNAM (czas w Wietnamie = czas polski + 5 godz.)

Godz.18.35 Powitanie premiera i Małżonki przez wiceministra SZ SRW, ambasadora SRW w Polsce Nguyen Hoang, zastępcę Dyrektora Generalnego Dep. Europy MSZ SRW

Lotnisko Noi Bai, photo opp. przy powitaniu

Czwartek, 9 września br., Hanoi

Godz.9.05 Ceremonia złożenia wieńców pod Pomnikiem Poległych za Wolność Kraju

Godz.9.30 Ceremonia oficjalnego powitania prezesa Rady Ministrów i Małżonki przez premiera Wietnamu Ngyuen Tan Dung'a z Małżonką

Siedziba premiera Wietnamu, otwarte dla mediów

Godz.9.50 Rozmowy plenarne pod przewodnictwem premierów

Photo opp. na początku spotkania

Godz.10.50 Udział premierów w ceremonii podpisania porozumień i dokumentów

Otwarte dla mediów

Godz.11.10 Oświadczenia dla prasy premierów Polski i Wietnamu

Godz.17.00 Wizyta prezesa Rady Ministrów u Sekretarza Generalnego KPW Nong Duc Manh

Siedziba KPW, photo opp. na początku spotkania

Godz.18.25 Oficjalny obiad wydawany przez premiera SRW i Małżonkę na cześć prezesa Rady Ministrów i Małżonki

Rządowy Dom Gościnny, photo opp. przy powitaniu

Godz.20.45 Spotkanie prezesa Rady Ministrów i Małżonki z absolwentami polskich uczelni

Hotel Melia, otwarte dla mediów

Piątek, 10 września br., Hanoi

Godz.17.00 Spotkanie premiera RP z prezydentem Wietnamu

Photo opp. na początku spotkania

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ kno/

d3okhib
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3okhib