Trwa ładowanie...
d2e3i5b
d2e3i5b
espi

CLIF - Zezwolenie na zniesienie dematerializacji akcji (30/2010)

CLIF - Zezwolenie na zniesienie dematerializacji akcji (30/2010)
Share
d2e3i5b
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-25
Skrócona nazwa emitenta
CLIF
Temat
Zezwolenie na zniesienie dematerializacji akcji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Centrum Leasingu i Finansów CLiF" S.A. w Warszawie powziął informację, iż w dniu 24 listopada 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na przywrócenie z dniem 23 grudnia 2010 roku akcjom "Centrum Leasingu i Finansów CLiF" S.A formy dokumentu ( zniesienie dematerializacji akcji ).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

"CENTRUM LEASINGU I FINANSÓW CLIF" S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CLIF
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-556 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Róż 2
(ulica) (numer)
665 97 18 665 98 54
(telefon) (fax)
clif@clif.pl clif.pl
(e-mail) (www)
526-020-98-28
(NIP) (REGON)
d2e3i5b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-25 Dariusz Baran Prezes Zarządu Dariusz Baran
2010-11-25 Beata Kulewska Wiceprezes Zarządu Beata Kulewska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2e3i5b

Podziel się opinią

Share
d2e3i5b
d2e3i5b