Trwa ładowanie...

Co zrobić, żeby w Polsce nie zabrakło energii?

Podczas debaty przedstawiciele branży energetycznej, paliwowej i związków zawodowych starali się wskazać kierunek niezbędnych zmian w systemie energetycznym Polski. Nie zabrakło również ministra gospodarki Waldemara Pawlaka, któremu przekazano list intencyjny zawierający podsumowanie oraz wskazania dla polityki rządowej w sprawach energii.
Share
Co zrobić, żeby w Polsce nie zabrakło energii?
Źródło: WP.PL, Fot: Kamil Jakubczak, Wirtualna Polska
d6vlz1x

_ Dziś toczy się walka o ład gospodarczy następnego stulecia, a nawet wieków _ - powiedział na otwarciu debaty Andrzej Malinowski, Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich. _ Gwarancją zajęcia czołowego miejsca w przyszłej światowej gospodarce będzie zapewnienie krajowi dostępu do źródeł zaopatrzenia w paliwa - ropę, gaz, paliwa stałe i alternatywne. _

Uczestnicy dwudniowej debaty wzięli udział w trzech panelach: państwo a sektor paliwowo-energetyczny, perspektywy rozwoju sektora paliwowo- energetycznego w Polsce oraz pracodawcy a pracownicy w sektorze paliwowo-energetycznym.
Zebrani goście i prelegenci starali się wskazać drogę, jaką powinna obrać energetyka. Dyskutowano o zakresie wsparcia ze strony państwa dla inicjatyw międzynarodowych polskich koncernów, nowoczesnych technologiach wytwarzania paliw, ich wydobycia oraz roli państwa w kształtowaniu relacji pracodawca - pracownik.

Wnioski z debaty przekazane ministrowi mają być odniesieniem się przedstawicieli branży energetycznej do przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki dokumentu "Polityka energetyczna Polski do 2030 roku".
Zdaniem Andrzeja Malinowskiego ten dokument jest dopiero początkiem dyskusji o przyszłości energetycznej naszego kraju, bo nie jest to "katalog problemów i recept ich rozwiązania".

d6vlz1x

Wszyscy prelegenci podkreślali specyfikę polskiej energetyki, która w większości oparta jest na węglu. Niestety obecnie eksploatowane zasoby się kończą i będzie trzeba szukać innych źródeł energii oraz inwestować setki miliardów złotych w nowe inwestycje. Kopalnie, które zdolne byłyby wydobywać "czarne złoto" z głębszych pokładów, wymagają ogromnych inwestycji.
Jak podkreślał Andrzej Malinowski, wykorzystywanie krajowych surowców i inwestycje w alternatywne źródła energii mają szczególne znaczenie zwłaszcza w sytuacji ciągłych wzrostów cen energii na świecie.

Wśród najważniejszych wyzwań stawianych polskiemu sektorowi energetycznemu wymieniono:
- zwiększenie mocy produkcyjnych w energetyce,
- szersze wykorzystanie paliw i energii odnawialnej,
- starania o zmniejszenie opłat za emisję CO2,
- przetwórstwo węgla kamiennego na paliwa przyjazne środowisku.

Uczestnicy konferencji zadeklarowali, że wspólnymi siłami będą starali się przekonać unijnych urzędników, że specyfika polskiej energetyki jest inna niż pozostałych krajów członkowskich. Dlatego nasze firmy z branży energetycznej nie są przygotowane na ponoszenie dodatkowych kosztów wykupu limitów na emisję CO2. Skutkowałoby to znacznymi podwyżkami cen energii. Dyrektywa wprowadzająca aukcyjny system wykupu limitów na emisję dwutlenku węgla miałaby wejść w życie już za pięć lat.

Na koniec debaty jej uczestnicy przekazali ministrowi gospodarki Waldemarowi Pawlakowi list intencyjny, by wskazać dylematy oraz najlepsze rozwiązania dla krajowej energetyki.
Debatę zorganizowała Konfederacja Pracodawców Polskich.

Kamil Jakubczak, Wirtualna Polska

d6vlz1x

Podziel się opinią

Share
d6vlz1x
d6vlz1x