Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

CZERWONA TOREBKA S.A. - Informacja o porozumieniu pomiędzy akcjonariuszami (39/2013)

CZERWONA TOREBKA S.A. - Informacja o porozumieniu pomiędzy akcjonariuszami (39/2013)
Share
d1m99at

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CZERWONA TOREBKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o porozumieniu pomiędzy akcjonariuszami | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki "Czerwona Torebka" S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 7 czerwca 2013 roku od Pana Mariusza Świtalskiego ? Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki "Czerwona Torebka" S.A. zawiadomienia o zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pomiędzy Panem Mariuszem Świtalskim oraz następującymi akcjonariuszami: Pierwsza ? Świtalski & Synowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Trzecia ? Świtalski & Synowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Czwarta ? Świtalski & Synowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Piąta ? Świtalski & Synowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Szósta ? Świtalski & Synowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Siódma ? Świtalski & Synowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Ósma ? Świtalski & Synowie spółka z ograniczona odpowiedzialnością S.K.A. a Panem
Mateuszem Świtalskim ? Członkiem Rady Nadzorczej, będącym akcjonariuszem Spółki. Zgodnie z informacjami zawartymi w zawiadomieniu, uprawnienia wynikające z porozumienia będzie wykonywał Pan Mariusz Świtalski. Pan Mariusz Świtalski oraz wyżej wymienione spółki posiadają łącznie 36.341.188 akcji (70,2732 % w kapitale zakładowym Emitenta), uprawniających do tyluż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pan Mateusz Świtalski posiada 1.000 akcji (0,0019 % w kapitale zakładowym Emitenta), uprawniających do tyluż samo głosów. W związku z powyższym strony wyżej wymienionego porozumienia posiadają łącznie 36.342.188 akcji (70,2751 % w kapitale zakładowym Emitenta), uprawniających do tyluż samo głosów. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CZERWONA TOREBKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-819 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stanisława Taczaka 13
(ulica) (numer)
+48 61 623 28 00 +48 61 623 28 53
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
7781450539 300709350
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Paweł Ciszek Prezes Zarządu
2013-06-07 Tomasz Jurga Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at