Trwa ładowanie...
d1hntnf
d1hntnf
espi

DAYLI POLSKA - Raport Roczny Dayli Polska Sp. z o.o. (15/2015) - EBI

DAYLI POLSKA - Raport Roczny Dayli Polska Sp. z o.o. (15/2015)
Share
d1hntnf
CATALYST
Raport EBI nr 15 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Raport Roczny Dayli Polska Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Dayli Polska Sp. z o.o. przekazuje jednostkowy Raport Roczny za 2014 roku. Raport roczny zawiera: - Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Dayli Polska Sp. z o.o. w 2014 roku, - opinię niezależnego biegłego rewidenta wraz z raportem uzupełniającym z badania sprawozdania finansowego. Dayli Polska Sp. z o.o. jednocześnie informuje, iż skonsolidowany Raport Roczny za 2014 roku, obejmujący Dayli Polska Sp. z o.o. oraz podmiot zależny Emarket Sp. z o.o., zostanie przekazany zgodnie z raportem okresowym nr 4/2015 oraz 12/2015 w dniu 30 czerwca 2015 roku. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ? "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Załączniki
Plik Opis
Raportroczny2014-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Anna Wierzbicka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1hntnf

Podziel się opinią

Share
d1hntnf
d1hntnf