Trwa ładowanie...
d33u5yr
espi

DEUTSCHE BANK AG - Deutsche Bank and LGT Group agree on key points of the sale of BHF-Bank (17/2010)

DEUTSCHE BANK AG - Deutsche Bank and LGT Group agree on key points of the sale of BHF-Bank (17/2010)

Share
d33u5yr
POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY
UNI - EN REPORT No 17 / 2010
Date of issue: 2010-12-23
Short name of the issuer
DEUTSCHE BANK AG
Subject
Deutsche Bank and LGT Group agree on key points of the sale of BHF-Bank
Official market - legal basis
Unofficial market - legal basis
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259) w związku z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U. 05.184.1539) z późn. zm.
Contents of the report:
Deutsche Bank and LGT Group have agreed on important aspects of the sale of BHF-Bank to LGT Group.The two parties have agreed to conduct exclusive negotiations, effective immediately, concerning the sale of BHF-Bank.The negotiations to finalize the contractual details should be completed during the first quarter of 2011.The two companies have also agreed to maintain confidentiality until then.
Annexes
File Description
BHF_LGT Group_engl_23.12.pdf DB Press Release

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

| | | DEUTSCHE BANK AG, London | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (fullname of the issuer) | | | | | |
| | | DEUTSCHE BANK AG | | Banki (ban) | | | |
| | | (short name of the issuer) | | (sector according to clasificationof the WSE in Warsow) | | | |
| | | | | Londyn | | | |
| | | (post code) | | (city) | | | |
| | | Winchester House, 1 Great Winchester Street | | | | | |
| | | (street) | | (number) | | | |
| | | +44 (0) 207545 8000 | | | | | |
| | | (phone number) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (web site) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY
Date Name Position / Function Signature
2010-12-23 Thomas Gstaedtner Authorised Signatory Thomas Gstaedtner
2010-12-23 Xavier Dauger de Caulaincourt Authorised Signatory Xavier Dauger de Caulaincourt

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

d33u5yr

Podziel się opinią

Share
d33u5yr
d33u5yr