Trwa ładowanie...
d33vngw

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? odstąpienie przez Prezesa UOKiK od nałożenia kary pienię...

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? odstąpienie przez Prezesa UOKiK od nałożenia kary pieniężnej na spółkę zależną pod firmą Centrum Mięsne Makton S.A. (1/2012)

Share
d33vngw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DUDA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? odstąpienie przez Prezesa UOKiK od nałożenia kary pieniężnej na spółkę zależną pod firmą Centrum Mięsne Makton S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do informacji zawartej w prospekcie emisyjnym akcji serii H, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 02 czerwca 2010 roku oraz w raportach okresowych publikowanych przez Spółkę, przekazuje wiadomość o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji od spółki zależnej pod firmą Centrum Mięsne Makton S.A. o wydaniu w dniu 28 grudnia 2011 roku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Decyzji nr DOK ? 12/2011, zgodnie z którą, na podstawie art. 109 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego (dalej: Postępowanie) wszczętego z urzędu, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów odstąpił od nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 106 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, na spółkę Centrum Mięsne Makton S.A. z siedzibą w Warszawie, z tytułu naruszenia zakazu określonego w art. 6 ust. 1 pkt 1 ww.
ustawy poprzez zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję z podmiotami spoza Grupy Kapitałowej PKM DUDA polegającego na uzgodnieniu cen sztywnych sprzedaży towarów mięsnych, uznając jednocześnie zaniechanie stosowania ww. praktyki. Wyżej wymieniona Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest prawomocna. W toku Postępowania, Centrum Mięsne Makton S.A. złożyła wniosek o odstąpienie od wymierzenia lub obniżenia kary pieniężnej, w związku z uznaniem spełnienia warunków uprawniających do ubiegania się o objęcie programem łagodzenia kar. Postępowanie prowadzone było również wobec spółki pod firmą Stół Polski sp. z o. o. Wskutek połączenia Centrum Mięsnego Makton S.A. ze spółką pod firmą Stół Polski sp. z o. o., postanowieniem z dnia 09 grudnia 2010 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów umorzył postępowanie antymonopolowe wobec spółki Stół Polski sp. z o. o. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33vngw

| | | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DUDA | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-699 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kłobucka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 319 94 00 | | 022 319 94 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | duda@pkmduda.pl | | www.pkmduda.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 699-17-81-489 | | 411141076 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Maciej Duda prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33vngw

Podziel się opinią

Share
d33vngw
d33vngw