Trwa ładowanie...
d1dk7dw

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związ...

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (3/2012)

Share
d1dk7dw
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-31
Skrócona nazwa emitenta
E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki e-Kancelaria Grupa Prawno - Finansowa S.A. ("Emitent") działając na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 31 stycznia 2012roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych o zawartych transakcjach na akcjach Emitenta. Akcje Emitenta zostały nabyte przez osobę zobowiązaną, Członka Zarządu Spółki, w trybie zwykłych transakcji sesyjnych w następujących terminach: 5 września 2011 r. ? kupno 2 akcji w kwocie 3,04 PLN za jedną akcję Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, Członek Zarządu Emitenta nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dk7dw

| | | E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-265 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gen. Józefa Bema | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | + 48 71 327 28 00 | | + 48 71 796 91 95 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 898-20-13-160 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu
2012-01-31 Bartosz Lewandowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1dk7dw

Podziel się opinią

Share
d1dk7dw
d1dk7dw