Trwa ładowanie...
d1y1yes
d1y1yes
espi

E-MUZYKA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A. (1/2014)

E-MUZYKA S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A. (1/2014)
Share
d1y1yes
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-10
Skrócona nazwa emitenta
E-MUZYKA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy e-Muzyka S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") na dzień 07 maja 2014 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18.W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzien 07.05.2014.pdf
Projekty uchwał WZA 07.05.2014.pdf
Pełnomocnictwo WZA 07.05.2014.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

E-MUZYKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
E-MUZYKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-931 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Poselska 29A
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-10 Robert Knaź Prezes Zarządu
2014-04-10 Jan Ejsmont Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y1yes

Podziel się opinią

Share
d1y1yes
d1y1yes