Trwa ładowanie...
dmfwrxm
espi

EURO-TAX S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Spółki w 2011 roku ...

EURO-TAX S.A. - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Spółki w 2011 roku (1/2012)

Share
dmfwrxm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-30
Skrócona nazwa emitenta
EURO-TAX S.A.
Temat
Zawiadomienie od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Spółki w 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Euro-Tax Spółki Akcyjnej (Spółka, Emitent) informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 30.01.2011 r. zawiadomienia przekazanego w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przy uwzględnieniu postanowień § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających stały dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. nr 229, poz. 1950), o transakcjach nabycia akcji Spółki dokonanych w 2011 roku przez Pana Krzysztofa Kuźnika pełniącego funkcję Dyrektora Finansowego Emitenta, których wartość nie przekroczyła w danym roku kalendarzowym (2011 r.) łącznie wartości 5.000 euro.
Załączniki
Plik Opis
2012-01-30-09-44-16-01.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmfwrxm

| | | EURO-TAX SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EURO-TAX S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-750 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wyspiańskiego | | 14/2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (61) 828 81 02 | | (61) 828 81 22 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Adam Powiertowski Prezes Zarządu
2012-01-30 Andrzej Jasieniecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmfwrxm

Podziel się opinią

Share
dmfwrxm
dmfwrxm