Trwa ładowanie...
d1l86ej
d1l86ej
espi

EUROIMPLANT S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 Ustawy o o...

EUROIMPLANT S.A. - Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie (16/2010)
Share
d1l86ej
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2010
Data sporządzenia: 2010-10-25
Skrócona nazwa emitenta
EUROIMPLANT S.A.
Temat
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja otransakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd EUROIMPLANT S.A. informuje, iż w dniu 24 listopada 2010 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Andrzeja Kisielińskiego, Prezesa Zarządu Emitenta, który poinformował o zbyciu w drodze wniesienia aportem do innego przedsiębiorstwa w dniu 18.11.2010 r. na podstawie umowy cywilno-prawnej poza rynkiem zorganizowanym łącznie 14.700.000 akcji Emitenta.Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
zał do raportu.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROIMPLANT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EUROIMPLANT S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-090 Rybie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Krucza 13
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-10-25 Andrzej Kisieliński Prezes

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1l86ej

Podziel się opinią

Share
d1l86ej
d1l86ej