Trwa ładowanie...
dhvf0sf

FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Grupą Kapitałową Glinik (10/2012)

FAMUR S.A. - Zawarcie umowy znaczącej z Grupą Kapitałową Glinik (10/2012)

Share
dhvf0sf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAMUR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z Grupą Kapitałową Glinik | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAMUR S.A. przekazuje, iż powziął informację, że Emitent oraz jego podmioty zależne w ciągu ostatnich 12 miesięcy zawarły z Grupą Kapitałową Glinik, której jednostką dominującą jest Fabryka Maszyn Glinik S.A. szereg umów jednostkowych, których łączna wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych FAMUR S.A. według stanu na 30 września 2011r., tj. stanu wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. Tym samym łączna wartość tych umów spełnia kryterium uznania ich za znaczącą umowę. Łączna wartość netto zawartych umów, o których Emitent powziął wiadomość w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 59.576.499 zł. Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 29 sierpnia 2011r. pomiędzy Famur S.A. a Fabryką Maszyn Glinik S.A. Wartość netto umowy wynosi 6.400.000 EUR tj. 26.628.480 zł przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia podpisania umowy. Przedmiotem umowy jest dostawa 203 sekcji ścianowej obudowy zmechanizowanej. Umowa została wykonana w terminie. Płatność z tytułu umowy
podzielono na części z czego do zapłaty pozostała kwota netto 960.288 EUR, której termin płatności został ustalony do dnia 28 lutego 2012r. Kapitały własne Famur S.A. będące podstawą kryterium wynosiły 448.367 tys. zł wg. stanu na dzień 30.09.2011r. wynikającego z ostatniego opublikowanego raportu kwartalnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhvf0sf

| | | FAMUR Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FAMUR S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-698 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Armii Krajowej | | 51 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 3596300 | | 032 3596677 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@famur.com.pl | | www.famur.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340126246 | | 270641528 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-30 Waldemar Łaski Prezes Zarządu
2012-01-30 Beata Zawiszowska Wicperezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhvf0sf

Podziel się opinią

Share
dhvf0sf
dhvf0sf