Trwa ładowanie...
d18d7mo
espi

FERRUM - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (115/2012)

FERRUM - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. (115/2012)
Share
d18d7mo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 115 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FERRUM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [?], Zarząd "FERRUM" S.A. ("Emitent", "Spółka", "FERRUM S.A.") informuje, iż w dniu 13 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza "FERRUM" S.A. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia odpowiednio przeglądu półrocznych oraz badania rocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za rok 2012. Wybór audytora nastąpił na podstawie art. 20 ust.20.2 pkt. 1 Statutu Spółki oraz § 12 pkt.2 ppkt. "a" Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Wybrany podmiot to MW RAFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 54. MW RAFIN Sp. z o.o. Spółka Komandytowa jest podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem 3076.
Emitent korzystał z usług tego audytora w zakresie badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej "FERRUM" S.A. za 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 i 2009 rok (i odpowiednio przeglądu stosownych raportów półrocznych). Zarząd Spółki został upoważniony do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego na czas wykonania przedmiotu umowy | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FERRUM SA
(pełna nazwa emitenta)
FERRUM Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Porcelanowa 11
(ulica) (numer)
(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94
(telefon) (fax)
ferrum.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-28-794 272581760
(NIP) (REGON)
d18d7mo

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Grzegorz Szymczyk Prezes Zarządu Grzegorz Szymczyk
2012-06-13 Marek Królik Prokurent Marek Królik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d18d7mo

Podziel się opinią

Share
d18d7mo
d18d7mo